I skuggan av budskapet och profetskapet

Kategori: Hans liv
Publiserad: 18-04-2010

 

Profeten Muhammed – innan uppenbarelserna (del 5)

I skuggan av budskapet och profetskapet

 

Grottan Hira: Vid 40 års ålder drog Muhammed åt sig vanan att i långa perioder retirera till Hiragrottan för att meditera och begrunda sin omgivning och sitt folk.

 

Han brukade som proviant ta med sig Sawiq (havregrynsgröt) och vatten för att sedan bege sig bland bergen och ravinerna i Meckas utkanter. Hiragrottan var den plats där han kände mest sinnesro. Den var belägen i Jabal Nor (ljustes berg).

 

Muhammed jämrade sig över det sedefördärv och avguderi som ägnades sitt eget folk. I hans dåvarande situation, utan minsta skymt av vägledning var känslan av hjälplöshet oundviklig.

 

Denna förrättande isolering avsedd för reflektion och eftertanke måste begrundas från ett gudomligt perspektiv. Detta var ett förberedande utvecklingsskede för det stora ansvar som väldigt snart skulle vila över hans axlar.

 

Avskildhet och avståndstagande från världsliga orenheter var två förutsättningar för honom att möta det Allah hade planlagt för honom. En förberedning på att skuldra ansvaret att förändra hela världen och världshistorien. Denna i stora drag nödvändiga förberedelse pågick i tre år innan hans gudomliga uppdrag  trädde i verket. Detta skulle bli en början av en ny era av bestående kontakt med det fördolda som Allah lät honom bevittna.   

 

Detta kommande budskap skulle visa sig vara detsamma budskap som alla Guds utsända profeter kom med – nämligen att dyrkan i alla dess former enbart skall ägnas Allah och ingen annan. Gud säger i Koranen:

 

”Och sannerligen sände Vi till varje samfund ett sändebud, som förkunnade - Dyrka Allah och ta avstånd från avguderi.”

 

 
logo