Profeten Muhammeds mirakler

Kategori: Hans egenskaper
Publiserad: 19-06-2010

Profeten Muhammeds mirakler

 

 

Alla Guds utsända Profeter blev skickade med mirakel för att kunna intyga och bevisa sin profetiska befattning. Bland dessa var Profeten Moses som sändes med käppen som han använde mot faraos magiker i duellen. Det var vid det tillfället hans käpp förvandlades till en orm och slukade deras ormar som egentligen bara var luriga illusioner. Och bland dessa är som känt även Jesus Kristus, som Gud välsignade med förmågan att kunna bota alla sjukdomar, få blinda att se och vid ett tillfälle förvandla en lerfågel till en riktig fågel! Listan går vidare och vidare. Likaså var Muhammed sänd med flera mirakel som når sin kulmen i själva budskapet han kallade till och uppenbarelserna, dvs. Koranen.  

 

Koranen är Guds sista uppenbarelse till hela mänskligheten och är därför berikad med ett flertal tecken och bevis som styrker dess äkthet som Guds Bok. Många icke-muslimer och muslimer med kunskap i arabiska språket och vetenskap har pekat ut dessa speciella särdrag som för människohänder vore omöjliga att författa. Vad beträffar dess stilistiska, karaktäristiska, vetenskapliga och språkliga innehåll finns det absolut ingen motsvarighet någon annanstans. Läsaren lämnas till den ofrånkomliga slutsatsen att denna storslagna skrift kommer från Herren Gud. Koranen som mirakel väger tyngst då den liksom på Muhammeds tid även kan läsas i originalform än idag, utan ändring av en bokstav[1].

 

Utöver detta ovan nämnda mirakel välsignades Muhammed med dussintals därtill. Av dessa var miraklet då han med Guds allmakt och vilja delade på månen på begäran av sina landsmän som begärde fler mirakel liksom de andra profeterna i forna tider fick.  Då bevisen som Muhammed sändes med ansågs vara otillräckliga i bybornas ögon, så förmodade de att de med detta hade vidrört hans svaga punkt. Nu bad dem honom att visa något tecken och om Muhammed inte hade möjlighet att ens visa ett litet tecken, antog Quraish att detta skulle avslöja honom som en falsk profet. Muhammed skulle äntligen tystas för gott. Profeten åkallade då Gud och bad Honom om att visa byborna ett tecken och med ens skickade Gud dem ett storslaget och fantastiskt mirakel som ett klart och tydligt bevis. Muhammed pekade mot månen och den delades mitt itu framför deras ögon. När så chocken hade lagt sig bestämde de sig för att ta honom för att vara en av Ibn Abu Kabshas magiker.

-          Kan det vara så att han har förtrollat vår syn? Vänta tills att några resande från Mecka anländer till platsen och fråga om de skådade himlaspelet.

När så några resande från Mecka kom till platsen fick dem fenomenet bekräftat även från dem, men av arrogans och trots fortsatte de att förneka Islam och Profeten Muhammed.

 

En annan av Profetens många mirakler var av den naturen då uppenbarelser som adresserade framtida händelser kom honom till handa. En av dessa kretsar kring ett idag väldigt hett och omtalat ämne – klimatförändringar. Profeten sade:

 

”Timmen (dvs. domedagen) kommer inte börja förrän arabernas land än en gång täcks av ängsmarker och floder ”.[2]

 

Ängsmarker innebär här vida betesmarker med riklig vegetation. En vetenskapsman vid namn Dr. Zaghoul sade:

 

”Denna hadith är ett vetenskapligt mirakel som beskriver ett naturligt faktum som inte var känt bland vetenskapsmän förrän fram tills under senare 1900-talet, då det kunde bevisas med otvetydiga medel att den arabiska halvön i forna tider har varit täckt av ängar och växtlighet. Klimatstudier ger också indikation på att den torra öknen nu är på väg att återgå till växtlighet igen. Detta för att jorden genom dess långa historia går igenom förändringar som sker gradvis över långa tidsperioder eller också förekommer dem mer plötsligt och hastigt.  Klimatstudier ger vidare indikation på att vi håller på att hamna i en ny regnperiod av vilken skiftningen av isbältet i norr som drivs söderut samt en märkbar sänkning av temperaturer under vintern betygar detta faktum. Det faktum att Profeten refererade till denna ”Istid” i utsagan ”förrän arabernas land än en gång täcks av ängsmarker och floder”, bevisar att han är en sann profet. Det bevisar vidare att han hela tiden hade kontakt med Gud och fick kunskapen nedsänt till sig från Herren över himlarna och jorden.”[3]    

    [1] Detta refererar till den arabiska originaltexten. Översättningar kan dock ge en uppfattning om dess betydelse. Ö.A.

[2] Sahih Muslim (154).

[3] http://www.eqraa.com/forums/index.php?showtopic=3687.

 
logo