Budbäraren kallade till tron på och tillbedjan till Allah (sv. Gud) och Honom endast:

Kategori: Hans kall
Publiserad: 19-06-2010

 

Budbäraren kallade till tron på och tillbedjan till Allah (sv. Gud) och Honom endast:

 

Ett av de vanligaste och vidspridda missförstånden om Islam har att göra med termen ”Allah”. Denna term tolkas som ”en gudom annan en den som nämns i judiska och kristna böcker”. Medan om man går tillbaka till arabiska språket, så finner man att ordet har samma betydelse dvs.”Gud”(1)

Denna term delas av alla araber oavsett religion, även judar och kristna. I hebreiskan används även det semitiska ordet ”El” eller ”Elah” med samma innebörd. Det unika med den arabiska termen är också att ordet till skillnad från det svenska ordet ”Gud” inte går att böja, inte heller är det möjligt att tillskriva det ett kön, varken maskulin eller feminin.


Trots att kristna och judar refererar till samma ”Gud” måste man förtydliga att det föreligger en betydligt stor skillnad. I islam förespråkas tron på Gud såsom följer:
Allah är den Ende, Unike, Evige och den Perfekte Guden över allting som existerar. Han är upprinnelsen av alla förekomster och enbart Han är gudomlig. Hans Perfekta attribut är helt olik dem av människan eller någon annan skapelse och ingenting är Honom likt. Han är på intet sätt en del av Sin skapelse, inte heller är någonting däri en del av Honom. Slutligen förespråkas en total och uppriktig underkastelse till Gud – Allah och till Honom endast – den Ende Sanne Guden.

 

 
(1) I själva verket är den svenska termen för Gud missvisande inom arabiskan, då denna term skulle betyda ”Ilah”, vilket är vad som helst som dyrkas – må det vara Gud, Krishna, Buddah, eller en allsorts staty eller en personlighet. I islam är snarare termen för den Ende Guden – Allah i arabiskan manifesterad i bestämd form. Dvs. Guden – den Ende Guden, Universums Herre och Skapare som Ensam är värd alla former av dyrkan. (Ö.A.)  
  
logo