Budbärarens kall till tron på Islams slutgiltiga budskap till mänskligheten

Kategori: Hans kall
Publiserad: 20-04-2010

 

Budbärarens kall till tron på Islams slutgiltiga budskap till mänskligheten

 

Monoteism är Islams kärna och stomme och den koncentrerar sig kring Guds enhet, kontra andra religioners mångfald av gudar. Islams innebörd är ”underkastelse” och det är en helt frivillig relation mellan en individ och dennes Herre. Och det är den ende religionen i världen som i verkliga termer vägrar någon form av dyrkan till någonting skapat.

Den islamiska grundprincipen kom dock inte i anslutning till ankomsten av Muhammed, inte heller är den hans påfund. Dess budskap är i grunden den samma som förespråkades i samtliga av Gud uppenbarade skrifter och som påbördades av alla profeter. Men då tidigare skrifter förvanskades eller på annat sätt ändrades, förlorades det rena och ursprungliga budskapet som dessa ädla profeter sändes med. Islam påbjuder människor att återgå till den sanna uppfattningen om Gud och att dyrka och underkasta sin vilja till Honom endast.
Dem islamiska troshållningarna är eviga sanningar som varken förändras eller utvecklas. Sanningar om Gud och Hans förhållande till universum och alla dess hemligheter. Hans förhållande till mänskligheten och detaljerna kring deras existens samt vad som händer efter döden. Islams trospelare är följande: 1) Tron på den Ende Guden – Allah, 2) tron på Änglarna, 3) tron på skrifterna som Han uppenbarat, 4) tron på profeterna, 5) Domedagen och nästkommande liv.

 

 
logo