Hur Profetens biografi antecknades

Kategori: Hans liv
Publiserad: 20-04-2010

 

Hur Profetens biografi antecknades

 

Tillsammans med en stor samling hadither är biografin av profeten Muhammed sedermera ingraverad i historien. Men det finns en ringa skillnad mellan hadith och profetens biografi. Hans levnadstecknare var historiker som, inom det första århundradet efter hans död, började samla all fakta som de förmådde från de olika källorna som fanns tillgängliga. Bland dessa fanns beskrivningar av strider och andra evenemang och beskrivningar av Profetens karaktär, beskrivningar människor som han kom i kontakt med och diverse andra biografiska uppgifter. De tidiga levnadstecknarna gjorde allt de kunde för att samla in och registrera denna rikliga mängd berättelser, och de förväntade sig att andra skulle ta på sig uppgiften att bekräfta dess äkthet. Därmed inleddes många av deras uttalanden med orden, "det sades", "Det påstods", vilket visar på att informationen ännu inte systematiskt hade kontrollerats. Detta är ett uttryck som sällan gick att hitta bland vanliga historiker.

 

Olyckligtvis, försenades forskningen inom berättelser mycket på grund av den tidens påfrestande omständigheter, vilket innebär att biografier förblev mer eller mindre jämbördiga med andra historieböcker, men de var i överensstämmelse med varandra vad gäller alla viktiga händelser och företeelser. Under det senaste århundradet har ett antal muslimska lärda gjort förnyade ansträngningar för att granska detta material och sålla bort det som är obekräftat och behålla det som kan intygas. För detta ändamål refererades ofta uppgifterna till de lärda inom hadith, vars metodologi bygger på strikta regler och principer. På detta sätt kan varje uttalande som en levnadstecknare ger ut utvärderas.

 

 
logo