Profeten Muhammed - en stadschef, lärare och rådgivare

Kategori: Hans moral
Publiserad: 20-04-2010

 

Profeten Muhammed - en stadschef, lärare och rådgivare

 

Han blev chef över en framväxande stat omgiven från alla sidor av fiender. Han etablerade politiska band med de olika partigrupperna bland de lokala invånarna och upprättade en konstitution. Han fick delegationer och skickade meddelanden. Han visste att människan har ett ansvar att utveckla världen och civilisera den. Han var ett perfekt exempel på balans och medelmåtta.

 

Han utvecklade en väl disciplinerad nation ur den kaotiska tribalismen och påkallade fred där det rådde krig. Han rådde folk att skänka från sina tillgångar i mån av möjlighet, utan att varken försätta sig i obestånd eller undanhålla det för de nödställda. Det sägs att moralen ger sig till känna under makt och dominans. När profeten hade makt och inflytande, visade han prov på den högsta moralen, även gentemot dem som motsatte honom i strid.

 

 

 
logo