Profeten - en medlem av familj och samhälle

Kategori: Hans moral
Publiserad: 20-04-2010

 

Profeten - en medlem av familj och samhälle

 

Trots sin extraordinära andlighet och likgiltighet för världen, var han inte likgiltig för dem centrala aspekterna av livet, inte heller försummade han sina skyldigheter och ansvar. Han försummade inte sina roller som make, far, farfar, släkting, granne, vän och ledare, och att var och en av dessa har skyldigheter gentemot andra. Han var inte mer än blott en människa. En människa som blev nöjd, arg, glad och ledsen. Det hände att han skämtade med sina vänner då och då, men han talade alltid sanning. När han blev arg hindrade det honom inte från att skipa rättvisa och upprätta moral, och när han var nedstämd bar han det med tålamod och acceptans. Han var en man som trots sina stora bekymmer och ansvar, var rättvis och opartisk gentemot sina fruar[1] och han behagade dem i den mån han kunde.

 

Han fick lösa konflikter som uppstod mellan dem och tog i beaktning deras känslor och förstod deras personligheter och omständigheterna för varje. Bland hans fruar var dem som var unga och gamla, en dotter till en svuren fiende och en dotter till hans närmaste vän. De företrädde mångfalden i samhället. En av de brukade uppfostra föräldralösa barn, en annan kännetecknades av att hon fastade mycket och stod uppe om nätterna och förrättade bön, och flera var kända för sin höga kunskapsnivå. Han såg till att hans döttrar ingick i goda äktenskap och var en kärleksfull far till sina barn och barnbarn. Han intresserade sig för släktingarnas rättigheter, även icke-muslimerna bland dem. Han var lojal mot sina vänner och kamrater och beaktade grannarnas rättigheter, även dem som okänsliga och kränkande.

 

 [1] Här kan det vara nämnvärt att dåvarande Arabien var en värld som tillät män att ingå äktenskap med så många man behagade. Med Islams ankomst kom föreskriften att begränsa denna praxis genom att endast tillåta en man gifta sig med uppemot fyra fruar och fastställde därtill även villkor för dess giltighet som bl.a. innebar rättvis behandling mellan varje hustru. Men för anledningar kända enbart hos Gud var profeterna inte begränsade till fyra fruar liksom muslimerna i allmänhet.

 
logo