Muhammed och Koranen

Kategori: Koranen nämner
Publiserad: 20-04-2010

 

Muhammed och Koranen

 

Motståndare av Islam hävdar ibland att Muhammed själv skrev Koranen eller att han kopierade eller upptog den från tidigare skrifter[1] Men det är känt att Profetens kontakter med judar och kristna var försumbar innan han emigrerade från Mecka, och efter det, intog han rollen som lärare, som öppet bjöd in judar och kristna till att acceptera islam, men påpekade samtidigt hur de hade avvikit från sann monoteism lärt av sina profeter.

Historiskt och logiskt, går det inte att konstatera att det fanns någon som helst mänsklig källa för Koranen eller att Allahs sändebud kunde ha lärt sig från judar eller kristna. Hans fiender höll ett vakande öga över honom i hopp om att få bekräftat deras påstående om att han skulle vara en lögnare. Men de kunde inte peka på ett enda fall när Profeten skulle ha haft hemliga möten med människor från andra trosriktningar.

 

Vid den tidpunkt då Koranen uppenbarades, kunde inte de samtida araberna som var kända för språklig vältalighet göra annat än att erkänna att Koranens språkbruk var unikt och att det tydligt skiljer sig från talet av Muhammed, en man som dem mycket väl kände till. Koranen berättar att profeten var en olärd man[2], så om detta inte vore fallet skulle hans motståndare helt säkert ha avslöjat honom. Det finns dock inte en enda rapport om detta, och det fanns ingen som förnekade hans analfabetism. Samtidigt var det ingen som förnekade att Koranen var oöverträffad i vältalighet, inverkan och tydlighet, även de som förkastade dess budskap.

 

Att Muhammed var analfabet var ett tecken på hans profetskap. Han var tvungen att vara det, så att han aldrig skulle kunna anklagas för att skriva eller ändra gudomliga uppenbarelser. Detta faktum eliminerar också misstanke om att han hade lärt sig vad han predikade från tidigare skrifterna. Den information han vidarebefordrade sitt folk har inte erhållits genom läsning och forskning, det var en slags kunskap som bara kunde ha kommit från Skaparen av universum.[3]

 

Det är inte svårt att få verifierat att Muhammed saknade kunskap om många av de saker som nämns i Koranen, såsom historiska händelser, naturliga fenomen och framtida händelser. Koranen citerar även på flera ställen att Muhammed och hans folk inte kände till dessa fakta, så igen, hade situationen varit omvänd hade hans motståndare
kritiserat honom på den punkten för att på så sätt nedvärdera honom. Endast nyligen, inom de senaste två århundradena har framsteg inom teknik för forskning lett till Upptäckten av fakta som har nämnts i Koranen av den analfabetiske profeten för över fjorton århundraden sedan. Bland dem finns här några exempel:

 

·         Jordens rotation: Han skapade himlarna och Jorden med sanning. Han lindar in natten i dagen och dagen i natten.[4]

·         Universums expansion: Och sannerligen konstruerade vi himlen med styrka och det är förvisso Vi som expanderar den.[5]

·         Solen är inte statisk utan rör sig i en specifik bana för en begränsad tid : Och solen färdas på sin bana tills att den når sin slutpunkt.[6]

 

Det här är ord som reciterades av Muhammad, den analfabetiske profeten. Ingenting som har nämnts i Koranen motsäger etablerade vetenskapliga fakta, och den talar om dessa fakta med precisionen hos en vetenskapsman. Kunde den mest intellektuelle och beläste av vetenskapsmän under denna period, eller till och med dem århundraden som följde, möjligen ha kommit fram till någonting ens likartat? Svaret är uppenbart.

 

Även om den som sådan inte är tänkt att vara en vetenskapsbok, nämner Koranen vissa realiteter som bara skulle bli erkända och uppskattade av män under senare århundraden - som obestridliga bevis för att detta inte var Muhammeds verk eller någon annan människa, utan snarare en gudomlig uppenbarelse från Skaparen av dessa fenomen. Som den slutgiltiga uppenbarelsen till mänskligheten, har Gud gjort Koranen till ett kontinuerligt mirakel, som innehåller gradvis upptäckta bevis som människan lärt känna genom tidvis ökade kunskaper om universum.

 [1] Det är sant att det finns vissa likheter mellan Koranen och Bibeln, men det betyder inte att senare profeter plagierade från dem tidigare profeterna. Det pekar bara på den gemensamma källan, som är skaparen av mänskligheten, och för fortsättningen Hans grundläggande monoteistiska budskap. Dessutom fanns det ingen arabisk version av Bibeln som förelåg på profeten Muhammeds tid. Den tidigaste arabiska versionen av Gamla Testamentet är den av R. Saadias Gaon från 900 – talet ek. – mer än 250 år efter att Profeten Muhammed avled. Och den äldsta arabiska versionen av Nya testamentet publicerades av Erpenius 1616 CE - ca 1000 år efter hans död.

[2] Dvs. Någon som varken kunde läsa eller skriva. Ö.A.

[3] Dessutom påpekar Koranen profeten om en del av hans oavsiktliga fel. Det är ganska osannolikt att han skulle ha nedtecknat sådan kritik om sig själv, om han hade varit dess upphovsman.

[4] Koranen 39:5. Hur dagen lindas in i natten orsakas av att Jordens enkelritade rotation.

 

 

[6]Koranen,51:47. Skaparen refererar till sig själv i pluralform som betecknar makt, storhet och majestät.     

 
logo