OM VÄLGÖRENHET OCH GODA GÄRNINGAR

Kategori: Hans hadither
Publiserad: 16-05-2010

 

OM VÄLGÖRENHET OCH GODA GÄRNINGAR

 

1. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Varje del av en persons kropp måste utföra en god gärning varje dag som solen går upp: Att handla rättvist mellan två människor är en god gärning, att hjälpa en man med hans riddjur, att lyfta upp honom på det, eller att lyfta upp hans ägodelar på det är en god gärning, ett vänligt ord är en god gärning, varje steg du tar till
bönen är en god gärning, och att avlägsna något från gatan som kan göra skada är en god gärning."

al-Bukhari "as-Sahih" (2989), och Muslim "as-Sahih" (1009).

 

2. Adiy bin Hatim  sade: Allahs Sändebud sade: "Skydda er från Helvetet, även om det bara är genom att ge en halv dadel som välgörenhet, och den som inte ens har det, skall åtminstone tala vänligt." [1]

al-Bukhari "as-Sahih" (6023), och Muslim "as-Sahih" (1016).

3. Abu Dharr  sade: Profeten sade till mig: "Anse inte ens den minsta välgärning som obetydlig, även att möta en broder med ett leende är en god gärning."

Muslim "as-Sahih" (2626).

 

4. Abu Musa Al-Ashari  sade: Profeten sade:
"Varje muslim är skyldig att ge allmosa." Profeten tillfrågades: "Men om man inte äger någonting?" Profeten svarade: "Han skall arbeta med sina händer, för att göra nytta och sedan ge något av det han tjänat i välgörenhet." Följeslagarna frågade: "Om han inte kan arbeta då?" Profeten sade: "Han skall hjälpa de nödställda som befinner sig i nöd." Följeslagarna frågade vidare: "Om man inte ens kan göra det?" Profeten svarade: "Han skall uppmana andra att göra gott." Följeslagarna lade till: "Om han misslyckas med det också?" Profeten sade: "Han skall låta bli att göra ont. Det är också välgörenhet[2]."

al-Bukhari "as-Sahih" (6022), och Muslim "as-Sahih" (1008).

 

5. Djabir  sade: Allahs Sändebud sade: "Varje god gärning är allmosa."

al-Bukhari "as-Sahih" (6021).

 

6. Djabir bin Abdullah  sade: Allahs Sändebud sade: "Om en muslim planterar ett träd, och fåglar och andra djur äter från det, är allt det som de äter allmosa för honom, och allt som blir stulet eller förlorat från trädet är också allmosa."

Muslim "as-Sahih" (1552).

I en annan version: "Om en muslim planterar eller odlar något, är allt som människor eller djur äter från det allmosa för honom."[3]

al-Bukhari "as-Sahih" (2320) och Muslim "as-Sahih" (1553).

 

7. Abu Hurayrah  sade: En man kom till Profeten och frågade honom: "När är det bäst att ge allmosa?" Profeten svarade: "Den allmosa du ger medan du har god hälsa. Om du ivrigt önskar att samla rikedomar, om du är rädd för motgångar och längtar efter pengar. Vänta inte med att ge allmosa tills du är i dödens grepp och yttrar: "Till den och den det och det, och till den och den så och så mycket" för vid det laget tillhör det redan den och den."[4]

al-Bukhari "as-Sahih" (1419), och Muslim "as-Sahih" (1032).

 

8. Abu Hurayrah  sade: Allahs sändebud sade: "En behövande och fattig person är inte en som ber om en dadel eller två, eller en munsbit eller två. En riktigt fattig person är en som trots sin fattigdom avstår från att fråga om något."

En annan version: Profeten sade: "En fattig person är inte en som går omkring och tigger, och som kan vända om efter att ha fått en munsbit eller en dadel. En riktigt fattig person är en som har otillräckliga medel att leva av, och som inte avslöjar sin fattigdom för att kunna få allmosor. Ej heller ställer han sig upp för att tigga."[5]

al-Bukhari "as-Sahih" (4539, 1479), och Muslim "as-Sahih" (1039).

9. Uqbah bin Harith  sade: "Jag deltog i eftermiddagsbönen som leddes av Profeten i Medina. När Profeten avslutade bönen stod han upp och gick utmed raden av bedjande, och skyndade till en av sina kammare. De församlade människorna var förvånade över brådskan. Då han kom tillbaka förklarade han sitt agerande med att säga: "Jag kom ihåg att jag hade en bit silver (eller guld), och detta störde mig. Nu har jag ordnat så att den har delats ut."

al-Bukhari "as-Sahih" (851).

En annan version berättar: "Jag hade en bit silver (eller guld) för välgörenhet. Det störde mig att den skulle bli kvar hos mig över natten."[6]

al-Bukhari "as-Sahih" (1430).

 

10. Abu Dharr  sade: Jag frågade Allahs profet vilken handling som är mest förtjänstfull. Profeten svarade: "Att tro på Allah och att kämpa för Hans sak." Jag frågade: "Vilken sorts slavfrigivande är bäst?" Profetens sade: "Den som är mest uppskattad hos sin herre, och vars pris är högast." Jag frågade: "Om jag inte har råd att göra det?" Profeten sade: "Hjälp då någon i hans arbete, eller gör något för någon som inte kan göra det själv." Jag frågade: "Om man inte har möjlighet till det?" Profeten sade: "Avhåll dig från att göra någon skada, för det är också välgörenhet, för dig själv."[7]

al-Bukhari "as-Sahih" (2518), och Muslim "as-Sahih" (84).

 

11. Abu Masud Al-Badri  sade: Allahs Profet sade: "Om man spenderar på sin familj, och hoppas på belöning från Allah, antecknas det åt honom precis som om han har gett allmosa."[8]

al-Bukhari "as-Sahih" (55), och Muslim "as-Sahih" (1002).

 

12. Salman bin Amir  sade. Profeten sade: "Att ge allmosa till de fattiga är allmosa, och att ge till en släkting motsvarar dubbel allmosa, d.v.s. allmosa och välvilja mot släktingar."

at-Tirmidhi "as-Sunan" (658). Al-Albani "Sahih at-Targhib" (892).

 

13. Abu Hurayrah  sade: Allahs Profet sade: "Sju personer kommer att få skydd av Allahs skugga på Domens Dag, då ingen annan skugga kommer att finnas förutom Hans skugga. De är: En rättvis ledare. En ung man som tillbringar sin ungdom i lydnad till Allah. En vars hjärta för evigt är fäst vid moskéerna. Två människor som älskar varandra för Allahs skull, de förenas för Hans skull, och skiljs åt för Hans skull. En man som inbjuds till otukt av en rik och vacker kvinna men avböjer, och säger: "Jag fruktar Allah." En som ger allmosor i hemlighet utan att visa det, på ett sätt att den vänstra handen inte vet vad den högra handen har gett, och en som minns Allah i sin ensamhet så att hans ögon flödar över av tårar."[9]

al-Bukhari "as-Sahih" (660), och Muslim "as-Sahih" (103).

 

14. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Den som försöker att hjälpa änkorna och de fattiga, är som en stridande för Allahs skull."

al-Bukhari "as-Sahih" (5353), och Muslim "as-Sahih" (2982).

 

15. Abu Dharr  sade: Några följeslagare sade till Allahs Sändebud T: "De rika människorna har tagit en stor del av belöningarna. De ber och fastar som vi gör, men de har möjlighet att ge en del av sin rikedom i välgörenhet (som vi inte har). Profeten sade: "Har inte
Allah gett er saker som ni kan använda till välgörenhet? Att säga Subhan Allah[10] är
välgörenhet. Att säga Allahu Akbar[11] är välgörenhet. Att säga Al-Hamdulillah[12] är välgörenhet. Att säga La ilaha illa-Allah[13] är välgörenhet. Alla påståenden om Allahs enhet är en god gärning. Att säga till någon att göra gott är välgörenhet. Att förbjuda någon att göra ont är välgörenhet. Att utföra en sexuell akt med sin fru är en god gärning." De frågade: "O Allahs Sändebud, är det möjligt att vi kan tillfredsställa våra behov, och få belöning?" Profeten svarade: "Om han tillfredsställer sina behov på ett otillåtet sätt, skulle inte det vara synd? Därför förtjänar han belöning när han tillfredsställer dem på ett tillåtet sätt."

Muslim "as-Sahih" (1006).

 

16. Abu Malik Al-Harith  sade: Allahs Sändebud sade: "Renhet är hälften av tron. Al-Hamdulillah fyller vågskålen. Subhan Allah och Al-Hamdulillah fyller upp vad som finns mellan himmel och jord. Bön är ljus, välgörenhet är ett bevis, tålamod är upplysning och Koranen är ett bevis för eller emot dig. Var och en börjar sin dag som försäljare av sin själ, antingen befriar han den eller störtar den i fördärvet."[14]

Muslim "as-Sahih" (223).[1] Denna hadith instruerar muslimerna att ge vad de kan i välgörenhet, även om det bara är en liten gåva, som en dadel från en palm. Att utföra små välgörenhetsgärningar kan förhindra en person från att skickas till Helvetet. Hursomhelst, om man inte har möjlighet att ge något alls, bör man åtminstone tala vänligt till andra.

[2] Detta betyder att alla människor är kapabla till att göra ont genom att skada andra människor. Därför, att behandla andra vänligt är detsamma som att ge ut i välgörenhet. Alltså, en person som är vänlig mot andra för med sig goda gärningar till sig själv, och åstadkommer följaktligen att mer välgörenhet utförs.

[3] Meningen med denna hadith är att uppmuntra människor att plantera träd, därför att detta föder människor, fåglar och djur med frukter som trädet producerar. Alltså är det bra för samhället att plantera träd. Denna hadith förklarar också att om någon stjäl frukt från ett träd, är det en synd, men för den som har planterat trädet, anses det som välgörenhet.

[4] Denna hadith lär oss att den bästa tiden för att ge allmosa är när en person är ung, har god hälsa, och är ivrig att spara pengar för att bli rik. Det är mycket bättre att ge allmosa, än att vänta tills man blivit gammal och har samlat rikedomar. Att ge allmosa när man är ung och fattig är viktigare än att vänta till livets sista minuter och det är för sent.

[5] Meningen med denna hadith är att aktivt försöka hitta dem som behöver allmosa, men inte ber om hjälp, därför att de är för blyga för att erkänna att de behöver hjälp. En människa skall märka en annans nöd utan att fråga.

[6] Meningen med denna hadith är att inte dröja med att ge välgörenhet.

[7] Huvudmeningarna med denna hadith är:

-  Att tro på Allah och göra saker för hans skull.

-  Att befria slavar.

-  Att hjälpa andra människor som inte kan hjälpa sig själva.

-  Att hindra sig själv från att göra någon annan illa.

På profeten Muhammeds tid, under det sjätte århundradet, var slaveri vanligt. Profeten Muhammed predikade att om en husbonde befriade sina slavar, skulle Allah rädda dem från Helvetet. Det finns många uttalanden i haditherna och Koranen som diskuterade frigivandet av slavar, och som resultat av detta, konverterade många till Islam. Tyvärr, följde några människor detta bud endast när det passade dem att göra så. De befriade slavar som var gamla och lata, och inte längre behövdes. Det är samma sak som när vissa människor ger bort gamla kläder som de inte längre behöver i välgörenhet. Så den bästa välgörenheten är alltså att befria unga och produktiva slavar.

[8] Profeten berättade denna hadith p.g.a att vissa människor spenderade pengar på andra människor, och glömde bort att ge till sina egna familjer.

[9] De sju personerna i denna hadith avser de sju typer av folk som anses mycket unika och mycket svåra att finna. Dessa speciella personer kommer att behandlas bättre på Domens dag. De kommer inte att behöva vänta i den outhärdliga hettan, utan kommer att tillåtas att vänta på sin dom i behaglig skugga.

"Två personer som älskar varandra för Allahs skull" betyder människor vars vänskap inte är baserad på materialistiska eller ytliga ting, utan på deras ömsesidiga kärlek till Allah. När en av dem blir korrumperad, är de inte längre vänner.

[10] "Subhan Allah" betyder "Hur fjärran är Allah från varje ofullkomlighet."

[11] "Allahu Akbar" betyder "Allah är större"

[12] "Al-Hamdulillah" betyder "Pris tillkommer Allah"

[13] "La ilaha illa-Allah" betyder "Det finns ingen värd dyrkan förutom Allah"

[14] "Renhet är hälften av tron" betyder tvagning i detta fall. Renhet betyder också att allt skall hållas rent, såsom kroppen, kläderna och hemmet. Bevarandet av denna renhet omfattar hälften av tron.

På Domens Dag kommer det att finnas en vågskål för goda gärningar och en för dåliga gärningar. Om en person har fler goda gärningar än dåliga kommer han att skickas till Paradiset. Om han har fler dåliga gärningar kommer han att skickas till Helvetet. Därför kan en hängiven muslim fylla vågskålen med bra "poäng" genom att recitera "Al-Hamdulillah" och "Subhan Allah" så ofta som möjligt.

"Bön är ljus" betyder att när en muslim ber fem gånger om dagen, känner han sig bra och lycklig. Alltså kommer bönen att lysa upp hans ansikte på Domens Dag.

"Välgörenhet är ett bevis" hänvisar till det faktum att eftersom människor älskar pengar, är det ett bevis på att han är en bra muslim, om han ger bort en del av sin förmögenhet.

"Tålamod är upplysning" betyder att i detta livet är det nödvändigt med tålamod, för att klara av problemen, och för att uppnå sina mål. I nästa liv kommer Allah att belöna dem som är tålmodiga.

"Koranen är ett bevis för eller emot dig" betyder att Koranen är en författning. För den som följer den, kommer den att verka för dem; för dem som inte följer den, kommer den att användas emot dem.

Den sista meningen i denna hadith betyder att alla har den nödvändiga informationen för att leva rättfärdigt eller orättfärdigt. Det är upp till varje individ att välja sin väg.

 
logo