OM GOTT UPPFÖRANDE

Kategori: Hans hadither
Publiserad: 16-05-2010

 

OM GOTT UPPFÖRANDE

 

1. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Allah tittar inte efter era kroppar, inte heller efter era utseenden. Utan Han tittar efter era hjärtan och gärningar."

Muslim "as-Sahih" (2564).

 

2. Iyadh bin Himar  sade. Allahs Profet sade: "Allah, den mest Upphöjde, har uppenbarat för mig att ni skall vara ödmjuka mot varandra, för att ingen skall anse sig vara överlägsen någon annan, eller skada honom."

Muslim "as-Sahih" (2565).

 

3. Abdullah bin Amr bin al-As  sade: "Allahs Sändebud varken talade oanständigt eller lyssnade till oanständigt tal. Han brukade säga: ’De bästa av er är de som har bäst uppförande’."

al-Bukhari "as-Sahih" (6035), och Muslim "as-Sahih" (2321).

 

4. Abu Musa  sade: Allahs Sändebud sade: "När någon av er ber om lov tre gånger och inte får tillåtelse, skall sluta fråga och skall gå tillbaka."

al-Bukhari "as-Sahih" (6245), och Muslim "as-Sahih" (2154).

 

5. Abu Hurayrah  sade: Allahs Profet sade: "Undvik misstänksamhet, för misstänksamhet är den största lögnen. Var inte nyfikna på varandra, och spionera inte på varandra. Var inte avundsjuka mot varandra. Vänd inte ryggen åt varandra. Hys inte agg mot varandra. Utan var Allahs tjänare som bröder sinsemellan."

al-Bukhari "as-Sahih" (6064), och Muslim "as-Sahih" (2563).

 

6. Anas  sade: Allahs Profet sade: "Gör saker enkla och bekväma, gör dem inte svåra och besvärliga. Ge uppmuntrande ord och glada nyheter, och skingra inte."

al-Bukhari "as-Sahih" (69), och Muslim "as-Sahih" (1734).

 

7. Muawiyah  sade: Jag hörde Allahs Profet säga: "När du ägnar dig åt folks privatliv, leder du dem till fördärvet."

Abu Dawud "as-sunan" (4888), Al-Albani "Sahih al-Mawarid" (1249).

 

8. Abu Ayub Al-Ansari  sade: Allahs Profet sade: "Det är en synd att ignorera sin bror i Islam i mer än tre dagar. Den bäste av dem är den som tar initiativ och hälsar."[1]

al-Bukhari "as-Sahih" (6077), och Muslim "as-Sahih" (2560).

 

9. Ibn Abbas  sade: Allahs Profet sade till Ashadjdj Abdul-Qays: "Du har två egenskaper som
Allah den mest Upphöjde tycker om och älskar. Den ena är mildhet, och den andra är besinningsfullhet."

Muslim "as-Sahih" (17).

 

10. Aishah sade: Allahs Profet sade: "Allah tycker om godhet i allt."

al-Bukhari "as-Sahih" (6024), och Muslim "as-Sahih" (2165).

 

11. Aishah sade: Allahs Profet sade: "Allah är Vänlig och tycker om vänlighet. Han skänker åt vänlighet det som han inte skänker åt hårdhet eller åt någonting annat än vänlighet och varsamhet."

Muslim "as-Sahih" (2593).

 

12. Aishah sade: Profeten sade: "Mildhet förskönar ting, och när den mildheten tas bort förlorar tingen sin lockande skönhet."

Muslim "as-Sahih" (2594).

 

13. Nawwas bin Saman  sade: Profeten sade: "Dygd är gott uppförande, och synd fyller ditt sinne med skuld och gör dig rädd för att andra människor skall få veta dina synder."

Muslim "as-Sahih" (2553).

 

14. Abdullah bin Amr bin Al-As  sade: En man frågade Allahs Sändebud : "Vad i Islam är bäst?" Han svarade: "Att ge människorna mat, och att hälsa på alla vare sig du känner honom eller inte."

al-Bukhari "as-Sahih" (12), och Muslim "as-Sahih" (39).

 

15. Abu Hurayrah  sade: Allahs Profet sade: "Välgörenhet minskar inte tillgång: Allah ökar äran för den som förlåter. Den som ödmjukar sig för Allahs skull, kommer Allah att upphöja i rang."

Muslim "as-Sahih" (2588).

 

16. Abu Hurayrah  sade: Allahs Profet sade: "En ryttare skall hälsa på en fotgängare. En fotgängare skall hälsa på en som sitter, och ett litet sällskap skall hälsa på ett stort sällskap, och en yngre person skall hälsa på en äldre."[2]

al-Bukhari "as-Sahih" (6232), och Muslim "as-Sahih" (2160).

 

17. Abu Umamah  sade: Allahs Profet sade: "Den som hälsar först är den som är närmast Allah."

Abu Dawud "as-sunan" (5197), al-Albani "Sahih as-Sunan" (4328).

 

I en annan version: Profeten tillfrågades: "O Allahs Sändebud! När två personer träffas, vem skall hälsa först?" Han svarade: "Den som vill vara närmast Allah."

At-Tirmidhi "al-Djami" (2694), al-Albani "Sahih al-Djami" (2167).

 

18. Aishah sade: Allahs Sändebud sade: "Skymfa inte de döda, för de har påträffat vad de har sänt i förväg."[3]

al-Bukhari "as-Sahih" (1393).

 

19. Muawyah bin Haydah  sade: Allahs Profet sade: "Ve den som ljuger för att få folk att skratta, ve den, ve den!"

Abu Dawud "as-sunan" (4990), al-Albani "Sahih as-Sunan" (4175).

 

20. Abu Hurayrah  sade: Allahs Profet frågade sina följeslagare en gång: "Vet ni vem som är fattig?" Följeslagarna svarade att den fattige är en person som inte har några pengar eller ägodelar. Profeten förklarade meningen och sade: "Den fattige från min nation (ummah) är en som på Domedagen kommer med många salat (böner), sawm (fasta), och akat (allmosor) uppskrivna, men som också har skymfat någon, anklagat någon för äktenskapsbrott, tillskansat sig någon annans tillhörigheter, har dödat någon, eller slagit någon annan. Alla förtryckta folk kommer att få en del av angriparens goda gärningar. Skulle de ej kunna täcka upp för aggressionen, kommer de sårades synder och brister att överföras från dem till honom, och han kommer att kastas i Elden."[4]

Muslim "as-Sahih" (2581).

 

21. Sahl bin Sad As-Saidi  sade: En gång passerade en person Profeten. Profeten frågade följeslagarna som satt med honom: "Vad tycker ni om denne man som just passerade?" Följeslagarna sade: "Han är en av de rikaste; och vid Allah, om han frågar vilken kvinna som helst om hon vill gifta sig med honom så kommer hon att acceptera. Om han skulle medla för någon, skulle hans medling accepteras." Profeten var tyst. Sedan passerade en annan man, och Profeten frågade: "Vad är er åsikt om denne man?" De svarade: "O Allahs Sändebus, han tillhör gruppen av fattiga muslimer. Om han går för att fria, kommer hans frieri inte att accepteras. Om han skulle medla för någon, skulle hans medling inte accepteras, och om han skulle prata skulle ingen lyssna på honom. Profeten sade: "Denne man (den fattige muslimen) är bättre än alla människor i världen vilka är som den man (som du just har lovordat)."

al-Bukhari "as-Sahih" (5091) och Ibn Madjah (4120).

 

22. Djarir bin Abdullah  sade: Allahs Profet sade: "Allah visar inte barmhärtighet mot den som inte visar barmhärtighet mot andra."

al-Bukhari "as-Sahih" (7376), och Muslim "as-Sahih" (2319).

 

23. Djarir bin Abdullah  sade: Allahs Sändebud sade: "Den som saknar vänlighet saknar allt gott."

Muslim "as-Sahih" (2592).

 

24. Abdullah bin Masud  sade: Allahs Sändebud sade: "Skall jag peka ut för er den person som inte är ämnad för Elden, eller som Helvetets Eld inte kommer att röra? Den som står nära folket, och som är mjuk, överseende och lättsam."

at-Tirmidhi "al-Djami" (2488), al-Albani "as-Sahiha" (938).

 

25. Abu Hurayrah  sade: Profeten sade: "När en muslim frågar om en sjuk broders hälsa, eller hälsar på honom, säger en ängel: "Du är god. Din handling är välsignad, och du har gjort dig en boning i Paradiset."

at-Tirmidhi "al-Djami" (2008), al-Albani "Sahih al-Djami" (1633).

 

26. Abu Hurayrah  sade: Profeten sade: "Man tar efter sina vänners sätt att leva, så man skall vara försiktig med vilka man väljer att ta till vänner."

Abu Dawud "as-sunan" (4046), al-Albani "as-Sahiha" (927).

 

27. Abdullah bin Masud  sade: Profeten sade: "Den som har den minsta lilla arrogans i sitt hjärta, kommer inte att få komma in till Paradiset." En av hans följeslagare sade då: "O Allahs Sändebud! En del människor tycker om vackra kläder och skor." Profeten sade: "Allah är Vacker och Han tycker om skönhet. Arrogans är att förkasta sanningen, och att anse andra som lägre än sig själv."

Muslim "as-Sahih" (91).

 

28. Ibn Abbas  sade: Allahs Sändebud sade: "Den som inte visar ömhet mot de yngre, och respekt mot de äldre är inte en av oss."

at-Tirmidhi "al-Djami" (1919), al-Albani "Sahih al-Djami" (1566).

 

29. Abdullah bin Amr bin Al-As  sade: Profeten sade: "En muslim är en person som inte skadar en annan muslim, med sin tunga eller med sina händer, och en muhajir ]En som utvandrar för Allahs skull[ är den som lämnar det som Allah har förbjudit."

al-Bukhari "as-Sahih" (10), och Muslim "as-Sahih" (40).

 

30. Abu Qatadah  sade: Allahs Profet sade:  "Jag står för att göra bön i moskén, och vill förlänga den. Under tiden hör jag ett barn gråta, och jag förkortar bönen, orolig för att min recitation av en lång vers skulle kunna störa barnets mor."[5]

al-Bukhari "as-Sahih" (707).

 

31. Iya bin Himar  sade: Allahs Profet sade: "Den som är barmhärtig och godhjärtad mot sina släktingar och varje muslim, kommer att vara en av invånarna i Paradiset."

Muslim "as-Sahih" (2865).

 

32. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "En troende har sex rättigheter över en annan troende: Han besöker honom när han är sjuk, närvarar vid hans begravning, tackar ja när han blir inbjuden, hälsar på honom när han möter honom, säger "Må Allah visa dig barmhärtighet" när han nyser, söker gott i honom och talar gott om honom vare sig han är närvarande eller frånvarande."

at-Tirmidhi "al-Djami" (2737), al-Albani "Sahih al-Djami" (2597).

 

33. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Ni kommer inte in i Paradiset förrän ni har tro, och ni kommer inte att ha tro förrän ni älskar varandra. Skall jag visa er ett sätt som får er att älska varandra? Sprid hälsningar (salam) bland er."

Muslim "as-Sahih" (54).

 

34. Abu Awana  sade: Allahs Profet sade: "Den som lämnar sin plats, och sedan kommer tillbaka till den, har den största rätten till den platsen."

Muslim "as-Sahih" (2179).

 

35. Ibn Umar  sade: Profeten sade: "Ingen skall be någon annan att lämna sin plats och sedan sätta sig där. De som redan var där skall göra plats och trånga ihop sig."

Muslim "as-Sahih" (2177).

 

36. Ibn Umar  sade: Allahs Sändebud sade: "Om ni är i en grupp på tre, skall inte två konversera i hemlighet och utelämna den tredje, ty det sårar hans känslor."

al-Bukhari "as-Sahih" (6288), och Muslim "as-Sahih" (2183).

 

37. Abud-Darda  sade: Allahs Sändebud sade: "Skall jag informera er om en gärning som är bättre än fastan, välgörenheten och bönen?" Följeslagarna sade: Ja. Då svarade Profeten: "Denna gärning är försoning mellan muslimer, och hat mellan dem är destruktivt."

Abu Dawud "as-sunan" (4919), al-Albani "Sahih as-Sunan" (4111).

 

38. Ibn Masud  sade: Allahs Sändebud sade: "Ni måste tala sanning, ty sanningen leder till dygd, och dygd leder till Paradiset. En man som alltid talar sanning och letar efter sanning är upptecknad som sannfärdig hos Allah. Håll er borta från lögnen, ty lögnen leder till ondska, och ondska leder till Helvetets Eld. En man som ständigt ljuger och letar efter lögn är upptecknad hos Allah som en lögnare."

al-Bukhari "as-Sahih" (6134), och Muslim "as-Sahih" (2607).

 

39. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Det som kommer att låta majoriteten av människorna att komma in i Paradiset är fruktan för Allah och gott uppförande."

at-Tirmidhi "al-Djami" (2004), al-Albani "Sahih al-Djami" (1630).

 

40. Al-Miqdam bin Madi Karb  sade: Profeten sade: "Om en person älskar sin bror skall han informera honom om detta."

Abu Dawud "as-sunan" (5197), al-Albani "Sahih as-Sunan" (4328).

 

41. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Om någon av er blir inbjuden till en måltid, skall han acceptera inbjudan. Om han fastar skall han be för värden, och om han inte fastar, skall han äta med värden."[6]

Muslim "as-Sahih" (1431).

 

42. Abu Said Al-Khudri  sade: Profeten sade: "Akta er för att sitta på offentliga platser." Följeslagarna sade: "O Allahs Profet, det finns inget annat alternativ för oss än att hålla våra möten där och tala med varandra." Profeten sade: "Om ni insisterar på att sitta där, följ då reglerna för offentliga platser." Följeslagarna sade: "O Allahs Profet, vilka är reglerna för offentliga platser?" Profeten sade: "Att sänka blicken, att ta bort skadliga saker där ifrån, att besvara hälsningar, att beordra det goda och förbjuda det onda."[7]

al-Bukhari "as-Sahih" (2465), och Muslim "as-Sahih" (2121).

 

43. Abdullah bin Amr  sade: Allahs Sändebud sade: "Allah, den Barmhärtige visar barmhärtighet mot barmhärtiga människor. Så visa barmhärtighet mot de på jorden, så visar Allah som är i himlen barmhärtighet mot er."

Abu Dawud "as-sunan" (4941), al-Albani "Sahih as-Sunan" (4132).

 

44. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: På Domedagen kommer Allah den Högste, att fråga: "Vilka är dessa människor som älskar varandra för Min skull? Den dagen kommer jag att skydda dem med min skugga. Idag finns det ingen skugga förutom Min skugga."[8]

Muslim "as-Sahih" (2566).

 

45. Djabir  sade: "Jag kom till Profeten för att rådfråga honom beträffande min faders skulder. När jag knackade på dörren, frågade han: "Vem är det?" Jag svarade: "Jag." Han svarade: "Jag, jag?" Han repeterade det som om han ogillade det."[9]

al-Bukhari "as-Sahih" (6250).

 

46. Al-Hassan bin Ali  sade: Jag lärde mig följande av Allahs Profet T: "Låt det som orsakar dig tvivel vara, och håll fast vid det som är fritt från tvivel, ty ärlighet är trösterikt och lögn är störande."[10]

at-Tirmidhi "al-Djami" (2518), al-Albani "Sahih al-Djami" (3378).

 

47. Abu Hurayrah  sade: Allahs Profet sade: "En hycklare har tre utmärkande drag. Det första; när han talar ljuger han. Det andra: när han ger ett löfte bryter han det. Det tredje: när han anförtros något, förskingrar han det."

al-Bukhari "as-Sahih" (32), och Muslim "as-Sahih" (59).

 

48. Abdullah bin Amr bin Al-As  sade: Allahs Sändebud sade: "Det finns fyra ovanor som, om man hittar dem i en och samma person, gör det honom till en fulländad hycklare. Om en av dessa drag finns i en person, så har han ett tecken på hyckleri tills det lämnar honom. Dessa fyra karaktärsdrag är: När han anförtros något förskingrar han det. När han talar, ljuger han. När han ger ett löfte bryter han det. Han grälar på ett elakt sätt och med dåligt uppförande."

Muslim "as-Sahih" (49).

 

49. Abu Said Al-Khudri  sade: Allahs Profet sade: "Vem som helst av er som märker något ont, skall rätta till det med sin hand. Om han inte kan det, skall han rätta till det med sin tunga. Om han inte ens kan göra det, skall han göra det i hjärtat [genom att betrakta det som dåligt], för det är den lägsta graden av tro."

Muslim "as-Sahih" (49).

 

50. Abu Masud  sade: Allahs Sändebud sade: "Den som hänvisar och leder någon till en god gärning får samma belöning, precis som den som utfört gärningen."[11]

Muslim "as-Sahih" (1893).

51. Abu Hurayrah  sade: Allahs Profet sade: "Den starke är inte den som brottar ner någon annan. Den starke är i sanning den som kontrollerar sig själv när han blir arg."

al-Bukhari "as-Sahih" (6114), och Muslim "as-Sahih" (2609).

 

52. Abu Hurayrah  sade: "En man bad Profeten att ge honom ett råd. Profeten sade: Bli inte arg. Mannen repeterade sin önskan om råd flera gånger. Varje gång sade Profeten: Bli inte arg."[12]

al-Bukhari "as-Sahih" (6116).

 

53. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Vet ni vad baktala är för något?" Följeslagarna sade: "Allah och Hans Profet vet bättre." Profeten sade: "Att baktala är att tala om din bror i hans frånvaro om det som han ogillar." En av hans följeslagare sade: "O Allahs Profet, även om det jag säger om min broder verkligen stämmer?" Profeten sade: "Om det du säger är sant, baktalar du honom, och om bristen inte existerar hos honom har du förtalat honom."[13]

Muslim "as-Sahih" (2589).

 

54. Ibn Umar sade. "Allahs Sändebud gick förbi en man från Ansar[14] som gav sin bror råd om blygsamhet (han rådgav honom att inte vara för blyg)." Profeten sade: Låt honom vara och råd honom inte på detta sätt: ty anspråkslöshet är en del av den sanna tron (iman)."

al-Bukhari "as-Sahih" (36), och Muslim "as-Sahih" (24).

 

55. Anas bin Malik  sade: Profeten sade: "Ingen av er tror (uppriktigt [på Islam]) förrän han önskar detsamma för sin bror, som han önskar för sig själv."

al-Bukhari "as-Sahih" (13), och Muslim "as-Sahih" (45).

 

56. Ibn Umar  sade: Allahs sändebud sade. "Varje muslim är en annan muslims broder. Han varken förtrycker eller överger honom. Den som försöker uppfylla sin broders behov, den muslimens behov kommer Allah att uppfylla. Den som lindrar en muslims lidande, några av hans lidanden kommer Allah att lindra på Återuppståndelsens Dag. Den som döljer en muslims synd, kommer Allah på Återuppståndelsens Dag dölja hans synder."[15]

al-Bukhari "as-Sahih" (24422), och Muslim "as-Sahih" (2580).

 

57. Abu Hurayrah sade: Allahs Sändebud sade: "Var inte avundsjuka på varandra. Öka inte priset mot varandra.[16] Hata inte varandra. Vänd er inte bort från varandra. Sälj inte mot varandras försäljning[17], utan var Allahs tjänare och bröder. En muslim är en annan muslims broder: han varken förtrycker eller sviker honom, han varken ljuger för, eller föraktar honom. Fruktan för Allah finns här. (Han pekade på sitt bröst tre gånger). Det är tillräckligt illa för en man att förakta sin broder. Det är en absolut synd för en muslim att döda en annan muslim, eller att ta hans egendom, eller att förstöra hans rykte."

Muslim "as-Sahih" (2564).

 

58. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "En del av hur man är en god muslim, är att man låter bli det som inte angår honom."[18]

at-Tirmidhi "al-Djami" (2317), al-Albani "Sahih al-Djami" (2881).

 

59. Abu Masud sade: Allahs Sändebud sade: "Bland
orden som människan har fått från tidigare profeter är: Om du inte känner skam så gör som du vill!"

al-Bukhari "as-Sahih" (3484).[1] Meningen med denna hadith är att aldrig låta en dispyt vara längre än tre dagar utan att lösas. Ibland tenderar folk till att strunta i varandra efter ett gräl hellre än att försöka lösa problemet. Den bästa personen är den som direkt försöker att lösa en dispyt.

[2] Eftersom Islam täcker alla aspekter i livet, inklusive uppförande, finns det regler för uppförande beskrivna i denna hadith som skall upprätthållas. Det är t.ex. artigt av en yngre person att hälsa på en äldre.

[3] Denna hadith betyder att man inte skall nämna de dödas dåliga sidor, för de har redan skördat vad de har sått. (De har redan mött Allah och betalat priset för sina synder.)

[4] Om en person tar någons rättighet eller gör någon illa på något sätt, så måste han/hon ersätta det och be om ursäkt, t ex; Om man har stulit något från en person så måste det tillbakalämnas. Så om han/hon inte ger tillbaka personens rättighet i detta liv så kommer han/hon att ge tillbaks det på Domedagen genom att ge bort en del av sina goda gärningar till den drabbade.

[5] Denna hadith visar att en muslim måste vara vänlig mot folk, även under dyrkan och bön.

[6] Huvudpunkten med denna hadith är att man skall vara sällskaplig och acceptera inbjudan från andra människor.

[7] Poängen med denna hadith är att folk inte skall sitta på offentliga platser om de inte följer reglerna för socialt uppförande. Dessa regler är:

Stirra inte på andra människors kläder eller kroppar (sänk blicken).

Om där finns skadliga saker, skall de tas bort. T.ex. om du ser en trasig flaska eller spikar skall du kasta dem bland soporna.

Du skall svara på andra människors hälsningar.

Du skall "beordra det goda" genom att hjälpa andra människor.

Du skall "förbjuda det onda" genom att hindra människor från att skada andra eller deras egendomar

[8] Poängen med denna hadith är att de människor som är vänner p.g.a. att de delar sin kärlek till Allah och inte för materialistiska eller ytliga saker, kommer att få en speciell behandling på Domens Dag

[9] När man svarar folk, skall man alltid upplysa om sitt namn och inte bara svara "Jag".

[10] Meningen med denna hadith är att alltid tala sanning för att få frid i sinnet.

[11] Denna hadith avser en situation där en person lär eller uppmanar andra till någonting, t.ex. om någon inleder en plan för välgörenhet och uppmuntrar rika människor att donera, så får den personen samma belöning som dessa som faktiskt donerar. En annan mening med denna hadith är att om någon ber dig att donera till välgörenhet, och du inte kan, men leder honom till någon som kan, får du belöning för det.

[12] Denna hadith sades som ett personligt råd till någon som hade problem med att kontrollera sitt humör. Det är inte bra att bli arg eftersom andra människors känslor kan bli sårade. En person som är arg kan heller inte tänka klart, och kan därför inte ta rätt beslut.

[13] Denna hadith instruerar folk att aldrig säga dåliga saker om andra, även om det är sant.

[14] "Ansar" De som tog emot Profeten då han och hans följeslagare utvandrade från Mecka till Medina.

[15] Återuppståndelsens Dag är en fruktansvärd dag för alla, ty alla kommer att svettas, och stå i hettan oroliga för domen.

[16] D v s. att man bjuder ett högt pris för en vara utan att man vill köpa den endast för att höja priset för den som verkligen vill köpa varan.

[17] Att man inte skall uppmana någon att lämna tillbaka sina varor till försäljaren för att sälja sina egna varor till köparen.

[18] Meningen med denna hadith är att man inte skall lägga sig i andra människors angelägenheter.

 
logo