OM FAMILJ OCH SLÄKTINGAR

Kategori: Hans hadither
Publiserad: 16-05-2010

 

OM FAMILJ OCH SLÄKTINGAR

 

1. Aishah sade: Allahs Sändebud sade: "De bästa bland er, är de som är vänligast mot sina fruar, och jag är den vänligaste bland oss mot mina fruar."[1]

at-Tirmidhi "al-Djami" (3895), al-Albani "Sahih al-Djami" (3314).

 

2. Djubayr bin Mutim  sade: Allahs Sändebud sade: "Den som bryter blodsbanden kommer inte in i Paradiset."[2]

al-Bukhari "as-Sahih" (5984), och Muslim "as-Sahih" (2556).

 

3. Abdullah bin Amr bin Al-As  sade: Profeten sade: "De större synderna är: Att dyrka någon vid Allahs sida, att inte lyda sina föräldrar, att döda någon och att svära falskt."

al-Bukhari "as-Sahih" (6675).

 

4. Abdullah bin Amr bin Al-As  sade: Allahs Profet sade: "Att skymfa sina föräldrar är en stor synd." Följeslagarna frågade: "O Allahs Profet! Kan någon skymfa sina egna föräldrar?" Han svarade: "Ja, om han skymfar någon annans far, kommer personen (vars far blivit skymfad) senare som hämnd att skymfa hans far. Om han skymfar någon annans mor, kommer personen (vars mor blivit skymfad) senare i sin tur att skymfa hans mor."[3]

al-Bukhari "as-Sahih" (82), och Muslim "as-Sahih" (90).

 

5. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Den som vänder en kvinna mot hennes man, är inte en av oss."

Abu Dawud "as-Sunan" (2175), al-Albani "Sahih as-Sunan" (1906).

 

6. Aishah sade: Allahs Sändebud sade: "Den mest perfekte i sin tro bland de troende är den som har bäst uppförande, och är vänligast mot sin fru."

at-Tirmidhi "al-Djami" (2612), al-Albani "Sahih al-Djami" (928).

 

7. Ibn Umar  sade: Allahs Sändebud sade: "Den som bara återgäldar besök från sina släktingar fullföljer inte helt släktskapets plikter. Men den som besöker dem med avsikten att knyta förbindelsen när den har brutits, fullföljer sina plikter mot släkten."

al-Bukhari "as-Sahih" (5991).

 

8. Numan bin Bashir  sade: "Min mor; bint Rawahah, bad min far att ge några gåvor från hans egendomar till mig. Min far sköt upp frågan ett år, och satte sedan genast igång med att göra det. Min mor sade: Jag kommer inte att bli nöjd innan du kallar Allahs Sändebud som vittne till vad du skänker som gåva till din son. Så min far tog mig i handen - jag var en pojke vid den tiden - och gick till Allahs Sändebud och sade:
Allahs Sändebud, min sons mor vill att jag skall kalla dig som vittne på vad jag skänker som gåva till hennes son. Allahs Profet sade: Bashir, har du någon annan son än denna? Han sade: Ja. Profeten sade: Har du gett gåvor som den här till de andra? Han sade: Nej. Därpå svarade Profeten: Kalla mig då inte som vittne, för jag kan inte vara vittne till orättvisa."[4]

al-Bukhari "as-Sahih" (2650), och Muslim "as-Sahih" (1623).

9. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Av dinaren[5] som du spenderar för Allahs skull, av dinaren som du använder för att frige en slav, av dinaren som du ger som välgörenhet till de fattiga och av dinaren som du spenderar på din familj, så är dinaren som du spendrar på din familj den du får mest belöning för."

Muslim "as-Sahih" (995).

 

10. Abu Said Al-Khudri  sade. Allahs Sändebud sade: "Den som genomför en sexuell akt med sin fru, och sedan gör den privata akten offentlig, är bland dem som har den värsta positionen framför Allah på Domens Dag."

Muslim "as-Sahih" (1437).

 

11. Abu Sufyan  sade att under sitt möte med Herakles, den romerske härskaren, frågade han honom: "Vad uppmanar din Muhammed dig att göra?" Abu Sufyan svarade: "Han ber oss att tillbe den ende Guden, och att inte sätta andra vid Hans sida, att inte följa våra förfäders vanor och seder, vidare ber han oss att utföra bönerna (salat), att säga sanningen, att hålla oss kyska och att behandla våra släktingar väl."[6]

al-Bukhari "as-Sahih" (6064), och Muslim "as-Sahih" (2563).

 

12. Al-Mughirah  sade: Allahs Sändebud sade: "Allah förbjuder er alla att vara olydiga mot era mödrar."

al-Bukhari "as-Sahih" (2408), och Muslim "as-Sahih" (593).

 

13. Abu Hurayrah sade: En man frågade Allahs Sändebud vem av hans närmaste som har den största rättigheten över honom. Profeten svarade: "Din mor." Han frågade: "Och sedan?" Profeten svarade: "Din mor." Han frågade igen: "Och sedan?" Profeten svarade: "Din mor." Han frågade: "Och sedan?" Profeten svarade: "Din far."[7]

al-Bukhari "as-Sahih" (5971), och Muslim "as-Sahih" (2548).

 

14. Abu Hurayrah  sade: Profeten sade: "En man gifter sig med en kvinna av fyra anledningar: för hennes välstånds skull, för hennes familj, för hennes skönhet eller för hennes kärlek till religionen. Försök att gifta dig med en kvinna för hennes religiositets skull, och du kommer att bli välsignad."

al-Bukhari "as-Sahih" (5090), och Muslim "as-Sahih" (1466).

 

15. Asma bint Abu Bakr As-Siddiq sade: "Min mor kom till Medina från Mekka för att träffa mig medan hon ännu var icke troende. Hon hade kommit för att kräva något av mig. Jag hörde mig för hos Profeten T: "Min mor har kommit för att träffa mig och hon förväntar sig något av mig. Kan jag tillmötesgå henne?" Han sade: "Ja, var vänlig mot din mor."[8]

al-Bukhari "as-Sahih" (2620), och Muslim "as-Sahih" (1003).

 

16. Sad Ibn Waqqas  sade: "En gång låg jag allvarligt sjuk och Profeten kom för att besöka mig. Detta hände det året som Profeten utförde avskedspilgrimsfärden. Jag sade till honom: O Allahs Sändebud, du ser mitt tillstånd. Jag har en betydande förmögenhet och egendomar, och min enda arvtagare är min dotter. Kan jag ge två tredjedelar av mina tillgångar i välgörenhet? Han sade: Nej. Då sade jag: Hälften, O Allahs Sändebud? Han sade åter: Nej. Jag föreslog: Nå, en tredjedel då, O Allahs Sändebud? Då svarade han: En tredjedel är tillräckligt, och en tredjedel är mer än nog. Det är bättre att lämna dina barn i välstånd än i fattigdom, tvingade att tigga för sitt uppehälle. Vad helst du spenderar för Allahs skull, t.o.m. en munsbit mat som du stoppar i din frus mun kommer Allah att belöna dig för."[9]

al-Bukhari "as-Sahih" (5668), och Muslim "as-Sahih" (1628).[1] I denna hadith skryter inte Profeten. Skälet till att han sade att han är den vänligaste bland människorna, är att det är sant och att han är ett föredöme för muslimerna, och de imiterar honom i allt. Detta är ett mycket viktigt ämne, så Profeten ville betona nödvändigheten av att vara vänlig mot sin fru.

[2] Denna hadith predikar att den som bryter relationerna med sin familj och släkt genom att inte besöka dem, eller hjälpa dem kommer inte till Paradiset.

[3] Poängen med denna hadith är att om du skymfar någons föräldrar, kommer de att hämnas genom att skymfa dina föräldrar.

[4] Meningen med denna hadith är att föräldrar skall behandla alla barn i familjen rättvist.

[5] Dinar är namnet på valutan som användes på Profetens tid.

[6] "Att inte följa våra förfäders vanor och seder" betyder att i forna tider brukade folk följa samma seder som sina föräldrar, som att dyrka avgudabilder, att stjäla, att döda och att begå andra synder. Profeten Muhammed T befallde dem att ändra sina beteenden, och bli rättfärdiga.

[7] Det är mycket viktigt att lyda och respektera sin mor i den Islamiska religionen p.g.a. följande anledningar:

En mor bär sitt barn i sin livmoder i nio månader.

Under graviditeten upplever modern stora svårigheter. Vid förlossningen lider modern extremt. Många kvinnor dör vid förlossningen.

[8] Denna hadith har två betydelser:

- Var vänlig mot dina föräldrar, oavsett deras religion.

- En muslim måste vara vänlig mot andra oavsett deras religion. T.ex. Profeten Muhammed T brukade besöka sina judiska grannar i Medina. Profeten gav också välgörenhet till sina fattiga
judiska grannar.

[9] Enligt sharia kan inte mannen donera mer än en tredjedel av sin förmögenhet till de fattiga. Två tredjedelar måste gå till hans närmaste släktingar.

 
logo