OM GRANNARS RÄTTIGHETER

Kategori: Hans hadither
Publiserad: 16-05-2010

 

OM GRANNARS
RÄTTIGHETER

 

1. Aishah sade: Profeten sade: "Gabriel gav mig råd att göra gott mot grannen så till den grad att jag till slut trodde att han skulle råda mig att göra honom till min arvtagare."[1]

al-Bukhari "as-Sahih" (6014), och Muslim "as-Sahih" (2624).

 

2. Ibn Abbas  sade: Jag hörde Allahs Sändebud säga: "Den är inte en troende som äter sig mätt medan hans granne är hungrig."

al-Bukhari "al-Adab al-Mufrad" (112), och al-Albani "as-Sahihah" (149).

 

3. Abu Hurayrah  sade: Profeten sade: "Vid Allah, han tror inte [fullständigt], vid Allah, han tror inte [fullständigt], vid Allah, han tror inte [fullständigt]. Han blev tillfrågad: O Allahs Sändebud, vem är han? Han svarade: En vars granne är rädd att bli skadad av honom, eller inte känner sig väl till mods med honom."

al-Bukhari "as-Sahih" (6016), och Muslim "as-Sahih" (46).

Muslims version säger: "Den person vars granne är rädd för honom, kommer inte in i Paradiset."

 

4. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Den som tror på Allah och på den sista Dagen skall antingen tala gott eller vara tyst. Den som tror på Allah och på den sista Dagen, skall vara generös mot sin granne. Den som tror på Allah och den sista Dagen skall vara generös mot sin gäst."

al-Bukhari "as-Sahih" (6018), och Muslim "as-Sahih" (47).[1] I Islam betyder "att göra gott mot grannen": Att besöka honom, att vara vänlig mot honom, att hjälpa honom när han behöver det. Om du köper saker till dina barn, försök att köpa samma saker till dina grannars barn. Om du inte har möjlighet att göra det, visa inte dina grannars barn vad du har köpt, eftersom de kan bli ledsna.

 
logo