Profeten Muhammeds ädla namn och härkomst

Kategori: Hans liv
Publiserad: 19-06-2010

 

Profeten Muhammeds ädla namn och härkomst

 

Han var Abul Qasim, Muhammed bin Abdullah bin Abdul Mutallib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusayy bin Kilab bin Khuzaymah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan. Beträffande denna härkomst råder det samstämmighet mellan dem lärda och de är likaså överens om att Adnan är ättling till Profeten Ismael som i sin tur är Profeten Abrahams son.

 

Hans namn:

 

Jubayr ibn Mut’im rapporterade att Allahs budbärare sade:


"Jag har vissa namn: Jag är Muhammad, jag är
Ahmed, jag al-Mahi (den som avlägsnar) varigenom Allah avlägsnar misstro, jag al-Hashir (samlaren) den vid vars fötter människor kommer att återsamlas, och jag är al-`Aaqib (den sista) efter vilken ingen [profet] följer.(Al-Bukhari och Muslim).

 

Och Abu Musa al-Ash `ari rapporterade: " Allahs budbärare nämnde sig själv vid några namn. Han sa: "Jag är Muhammed, Ahmad, al-Muqaffi (den slutgiltige), al-Hashir (samlaren), profeten av Ånger och profeten av nåd." (Muslim)


Hans rena ursprung:

Detta är något som inte behöver styrkas med bevis, för han var den utvalde från Bani Hashim och från Qurayshs ättlingar. Så han är den mest ädla av araberna i härstamning, och han var från Mecka, den av Guds mest älskade stad, då Gud sade:

 

Allah vet bäst var han nedsänder sitt budskap.

[Koranen 6:124]


Abu Sufyan som var en av Profetens svurna fiender innan han accepterade islam erkände profetens utmärkta härstamning och ädla karaktär när han tillfrågades av Herakles:

 

”Har ni någonsin aknlagat honom för lögner innan han hävdade sin sak?”

 

Abu Sufyan svarade: ”Nej”.

 

Varpå Herakles svarade:

 

”Jag förstod genom vad du rapporterat att han inte skulle avstå från ”

. Varvid han svarade:

 

"Han är av hög börd bland oss."

 

Herakles svarade då:

 

"Och det är så budbärare skickas mellan deras folk." (Al-Bukhari och Muslim).

 

Och Profeten sade:

 

"Gud den Mäktige och Majestätiske valde Ismael bland Abrahams söner och valde Kinanah från Ismaels söner och valde Quraysh från Kinanahs söner och valde Bani Hashim från Quraysh och valde mig från Bani Hashim." (Muslim)


Allah höll Profeten Muhammeds föräldrar från att falla i otukt, och därför föddes han i ett giltigt äktenskap och inte i utanföräktenskap. Profeten sade:

 

"Jag kom genom äktenskap och inte genom otukt, från Adams [tid] fram tills min far och mor fick mig, och jag påverkades inte alls av promiskuiteten i dem [förislamiska] dagarna av okunnighet."

(At-Tabarani - klassificerad som god av al-Albani)


Och han sade:

"Jag kom [härstammat ända] från Adams [tid] genom äktenskap och inte otukt."

(Ibn Sa `d - klassificeras som god av al-Albani)

Ibn Sa `d och Ibn Asakir återberättade att al-Kalbi sade:

 

"Jag antecknade femhundra av profetens mödrar, och kunde inte bland dem finna någon promiskuitet eller någon praxis av okunnighetens dagar. Med ”mammor” här menade han farmödrar, farfars mödrar m fl. från både hans fars och mors sida. En poet sade:


”Från Adams tid har ryggar och livmödrar fortsatt att bevara hans härstamning tills [den dagen] han [föddes] genom ett rent äktenskap. Inga två [personer] träffades i en olaglig sammankomst. Han framstod som en fullmåne på natten av hans födelse, opåverkad av mörkret. Mörkret försvann vid hans starka ljus, ty ljus låter inget mörker bestå. Tack vare Gud och sedan Profeten förärades vi med denna välsignelse, vars natur inte är en illusion.

 

 
logo