Hans sanningsenlighet och pålitlighet

Kategori: Hans egenskaper
Publiserad: 19-06-2010

 

Hans sanningsenlighet och pålitlighet

 

Profeten var vida känd bland sitt folk innan profetskapet för att vara pålitlig och han brukade tituleras al-Amin (den pålitlige). Denna titel skulle inte tilldelas någon förutom om personen verkligen var ypperligt sanningsenlig, pålitlig och rättfram.

 

Även hans fiender vittnade för detta. Abu Jahl var förvissad om hans sanningsenlighet, trots hans förakt och förnekelse av profeten. En man frågade honom:

”Är han (Profeten Muhammed) en sanningssägande eller en lögnare?” Han svarade:

”Ve dig! Vid Gud, Muhammed är sanningsenlig och han har aldrig berättat en lögn. Men om Qusayys söner fordrar beslag över våra normer, distribueringen av vattnet till pilgrimerna, ansvaret över Kaba och ålägger sig profetskap, vad kommer då att finnas kvar åt Quraysh?”

 

Och Abu Sufyan som innan han accepterade islam var Profeten Muhammeds svurne fiende frågades av Herakles:

 

”Anklagade ni någonsin honom för lögn?” och Abu Sufyan sade: ”Nej”.  Så Herakles drog slutsatsen att:

 

Jag förstod från vad du har berättat för mig att denna man inte skulle avstått från att berätta lögner för folk och sedan ljuga om Gud.

 

Och hans fru, Khadija, när profeten kom tillbaka till henne skakande och sade: "svep in mig" efter det att uppenbarelse först hade sänkt sig över honom i grottan Hira, då sade hon till honom:

 

"Bra nyheter! Nej, vid Gud! Gud kommer aldrig att förödmjuka dig. Ty du upprättar familjebanden och du talar alltid sanning ... " (Al-Bukhari och Muslim)    

 

Ibn 'Abbas rapporterade:

 

"Efter att versen ’Och varna dina närmaste släktingar’ (Koranen 26:214) uppenbarades, gick Guds sändebud ut och uppför backen i Safa och ropade för att dra till sig deras uppmärksamhet. De sade, ’Vad är det här?’ och samlades inför honom. Han talade till dem och sade: ’Om jag upplyste er om att ryttare i dalen bakom kullen var redo att attackera er, skulle ni då tro mig?" De svarade: "Ja, för vi har aldrig känt er för att ljuga". Han sade: "Sannerligen, är jag en varnare till er om ett strängt straff.’" (Al-Bukhari och Muslim)


Den ärligheten och integriteten som föreföll profeten gjorde polyteisterna förvirrade över huruvida dem skulle beskriva honom. Ibland kunde dem säga att han var en ljugande trollkarl, ibland en poet, ibland en siare och ibland att han var galen. Men i slutändan visade dem uttryck av missnöje sinsemellan över detta, då de alla visste att det inte var profetens sanna identitet.

 

An-Nadr ibn al-Harith var en av dem som allvarligt kränkte Profeten. Han sade till Quraysh:

 

"Ni har drabbats av någonting vars like ni aldrig har upplevt. Som ung man var Muhammad den mest intelligenta, sanningsenliga och pålitliga bland er. Men när man märkte av hans gråa hår vid tinningarna och han redogjorde för er vad han förmedlade, började ni kalla honom för en magiker. Nej, vid Gud, han är ingen magiker. Och ni kallade honom för en siare. Nej, vid Gud, han är ingen siare. Och ni kallade honom för poet. Nej, vid Gud, han är ingen poet. Och ni sade att han var galen ... O sällskap av Quraysh! Se noga på vad som är framför er, för vid Gud, ni har sannerligen blivit drabbade av någonting oerhört."

 

Profetens integritet var den faktiska orsaken till varför Khadija valde att bli hans fru. Det var han som bar ansvaret över hennes affärer i Syrien och det var genom hennes tjänarinna, Maysarah, som hon lärde känna hans ärlighet och ädla seder.    

 

Det största förtroendet som tagits av profeten och som uppfylldes av honom till det yttersta, var uppenbarelsen och budskapet som Gud hade ålagt honom att förmedla vidare till folket. Han inte bara förmedlade den utan fullbordade sitt anförtroende till fullkomlighet och perfektion. Han motsatte sig Guds fiender med ovedersägliga bevis för att sedan ta till svärdet. Gud beviljade honom erövringar och öppnade människornas hjärtan för hans inbjudan. Folket trodde på honom, stöttade och hjälpte honom tills att orden av Tauhid (La ilaha illa Allah – Det finns ingenting värt dyrkan förutom Gud) dominerade och Islam spreds till öster och väster. Det fanns inte ett enda hus utan att Gud hade låtit Hans religion inträda det. Må Guds välsignelser och fred vara över den sanningsenliga och tillförlitliga profeten, som strävade för Guds sak med den strävan den förtjänade tills den dagen han avled.         

 

 
logo