OM VÄNLIGHET MOT DJUR

Kategori: Hans hadither
Publiserad: 19-06-2010

 

OM VÄNLIGHET MOT DJUR

 

1. Ibn Umar  sade: Allahs Profet sade: "En kvinna blev pinad [i Helvetet] p.g.a. en katt som hon hade hållit fängslad och låtit svälta till döds. Hon gav den inte mat eller dryck medan den var instängd, och inte heller befriade hon den så att den skulle kunna äta av jordens insekter."

al-Bukhari "as-Sahih" (2365), och Muslim "as-Sahih" (2242).

 

2. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "En man som kom gående längs en väg kände sig mycket törstig. När han kom fram till en brunn gick han ner i den och drack tills han släckte sin törst. När han kom upp såg han en hund med tungan hängande ut ur munnen, och som försökte slicka i sig lera för att släcka sin törst. Mannen sade till sig själv att hunden kände samma starka törst som han själv hade känt för en liten stund sedan. Så han sänkte sig ner i brunnen en gång till, fyllde sina lädersockor med vatten och kom upp hållande dem med sina tänder och gav hunden att dricka. Allah uppskattade denna mans agerande, förlät honom hans synder och gav honom tillträde till Paradiset." Profeten tillfrågades: "Allahs Sändebud, får vi belöning t.o.m. för vänlighet mot djur?" Han sade: "Det finns belöning för vänlighet mot alla levande ting."

al-Bukhari "as-Sahih" (2363), och Muslim "as-Sahih" (2244).

 

3. Shaddad bin Aus  sade: Allahs Profet sade: "Allah har gjort det obligatoriskt för oss att anta en välvillig inställning gentemot allt. Så om ni måste döda, döda på bästa sätt, och om ni slaktar, slakta på bästa sätt. Var och en av er måste vässa sin kniv för att minska lidandet för djuret som skall slaktas."

Muslim "as-Sahih" (1955).

 
logo