OM ARBETE

Kategori: Hans hadither
Publiserad: 19-06-2010

 

OM ARBETE

 

1. ubayr bin Awam  sade: Allahs Profet sade: "Var och en av er borde fatta tag i era rep, gå till berget, samla och bära ett lass ved på sin rygg och sälja det för att med Allahs hjälp tjäna sitt uppehälle. Detta är bättre för er än att tigga av människor, oavsett om de ger er något eller inte."[1]

al-Bukhari "as-Sahih" (1471).

 

2. Abu Hurayrah  sade: Allahs Profet sade: "Det är bättre för alla att tjäna sitt uppehälle genom att bära ett lass ved på sin rygg, än att tigga från någon om att ge honom något, oavsett om den personen ger honom något eller vägrar."

al-Bukhari "as-Sahih" (2074), och Muslim "as-Sahih" (1042).

 

3. Abu Hurayrah  sade: Allahs Profet sade: "Alla profeter utnämnda av Allah har haft till yrke att valla får. Han tillfrågades: Ni också? Han svarade: Ja, jag vallade dem också för en lön på några qirater åt Mekkas befolkning."[2]

al-Bukhari "as-Sahih" (2262).

 

4. Abu Hurayrah  sade: Profeten sade: "Profeten David förtjänade sitt levebröd och åt bara av det han hade förtjänat och inget annat."

al-Bukhari "as-Sahih" (2073).

 

5. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: Profeten akarias var snickare till yrket."

Muslim "as-Sahih" (2379).[1] Det är bättre för en arbetsför person att utföra en uppgift oavsett hur svårt den än är, för att tjäna sitt levebröd, än att tigga.

[2] "Qirat" är en mycket liten summa pengar. Alla profeter befalldes att valla får för en tid i sina liv för att lära dem tålamod, vänlighet och tolerans. Genom att ta hand om djur lär sig profeterna att upptäcka andras behov.
Hadithen betyder också att alla måste förtjäna sitt uppehälle, även profeterna. Det är viktigt att arbeta även om arbetet är trivialt och oglamoröst.

 
logo