OM DOMAR

Kategori: Hans hadither
Publiserad: 19-06-2010

 

OM DOMAR

 

1. Ibn Abbas  sade: Allahs Sändebud sade: "Om människorna skulle få i överensstämmelse med vad de kräver (i domstol), skulle de kräva andra människors förmögenheter och liv. Bevisbördan vilar på den anklagande och att svära en ed åligger den som förnekar."[1]

al-Baihaqi "as-Sunan" (10:252), och al-Albani "Irwa al-Ghalil" (2641).

 

2. Abu Bakrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Skall jag berätta för er vilka de största synderna är? (Han repeterade detta tre gånger). Vi svarade: Javisst, O Allahs Sändebud! Allahs Sändebud sade: Att dyrka någon vid Allahs sida, olydnad mot sina föräldrar, (han vilade mot en kudde, sedan satte han sig upp och fortsatte) att ljuga, och att vittna falskt." Han repeterade denna mening så många gånger att vi önskade att han skulle sluta.

al-Bukhari "as-Sahih" (5976), och Muslim "as-Sahih" (87).

 

3. Abu Dharr  sade att han hörde Allahs Sändebud säga: "Den som gör anspråk på det som han inte äger är inte en av oss, och han kommer att finna sin plats i Helvetes eld."

Muslim "as-Sahih" (61).

 

4. ayd bin Khalid Al-Juhani  sade: Profeten sade: "Skall jag berätta för er om det bästa vittnet? Det är han som erbjuder sitt vittnesmål innan han tillfrågas om det."

Muslim "as-Sahih" (1779).

 

5. Abu Bakrah  sade: Jag hörde Allahs Sändebud säga: "Ingen domare får döma mellan två personer när han är arg."

al-Bukhari "as-Sahih" (7158), och Muslim "as-Sahih" (1717).

 

6. Ali  sade att Allahs Sändebud sade till honom: "När två personer kommer till dig för ett beslut, döm inte till den förstes fördel förrän du har hört den andres redogörelse. Det är lämpligare att fallet först klargörs för dig."

at-Tirmidhi "al-Djami" (1331), al-Albani "Sahih al-Djami" (435).

 

7. Buraydah  sade: Allahs Sändebud sade: "Domare tillhör tre kategorier: En som kommer att släppas in i Paradiset, och de två återstående som kommer att kastas in i Helvetes eld. Den som är i Paradiset, är en domare som kände till sanningen och dömde i överensstämmelse med den. Den som kände till sanningen, men som avvek från den när han dömde är i Helvetes eld. Den som förkunnande dom i det som människorna tvistade om medan han var ovetande om fallet, är också i Helvetes eld."

Abu Dawud "as-sunan" (3573), al-Albani "Sahih as-Sunan" (3573).[1] Denna hadith visar att om folk skulle få allt de ber om i rätten, skulle de uppmuntras att ständigt stämma varandra. Saker och ting skulle bli kaotiska. Därför skall den anklagade personen i rätten vara ansvarig för att lägga fram bevis för sina anspråk. Den person som blir stämd skall svära en ed på sanningen i sitt mål.

 
logo