OM HANDEL

Kategori: Hans hadither
Publiserad: 19-06-2010

 

OM HANDEL

 

1. Djabir  sade: Allahs Sändebud bad: "Må Allah visa nåd mot den man som är givmild när han säljer, och som även givmild när han köper, och när han kräver sina fordringar från folk."

al-Bukhari "as-Sahih" (2076).

 

2. Ibn Umar  sade: Allahs Sändebud sade: "En man skall inte gå in i en affärsuppgörelse om hans bror redan har avslutat affären, och han skall inte ge ett äktenskapsförslag som handlar i strid mot hans broders frieri utan dennes samtycke."[1]

al-Bukhari "as-Sahih" (5142), och Muslim "as-Sahih" (1412).

 

3. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "När en man går i konkurs, äger den som han står i skuld till företräde till att göra anspråk på varor som fortfarande är i hans ägo."

al-Bukhari "as-Sahih" (2402), och Muslim "as-Sahih" (1559).

 

4. Abul-Yusr  sade: Jag hörde Allahs Sändebud säga: "Den som ger tillräckligt med tid till den fattige mannen att betala tillbaka sin skuld, eller befriar honom från skulden, kommer att skyddas av Allahs skugga på Domens Dag."

Muslim "as-Sahih" (3014).

 

5. Uqbah bin Amir  sade: Jag hörde Allahs Sändebud säga: "Muslimen är bror till muslimen, det är inte tillåtet för en muslim att sälja en defekt vara till sin bror utan att informera om det."

Ibn Madja "as-Sunan" (2246), och al-Albani "Sahih al-Djami" (6705).

 

6. Abu Masud  sade: Allahs Sändebud sade: "En man bland dem som levde före er tid ställdes till svars [på Domens Dag]. Denne man var en rik köpman. Ingenting gott fanns att finna hos honom, förutom att han brukade göra överenskommelser med folk. Han kunde beordra sina tjänare att låta en fattig man slippa sina skulder. Allah sade: "Vi är mer hedervärda än du i den saken. Släpp honom fri."[2]

al-Bukhari "as-Sahih" (2391), och Muslim "as-Sahih" (1561).

 

7. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud råkade passera en hög med mat. Han stack in sin hand i maten, och hans fingrar blev fuktiga av våt mat. Över detta sade han: "Du som äger denna mat, vad är detta?" Mannen svarade: "Allahs Sändebud, det är på grund av regnet." Profeten sade: "Varför lade du inte den genomvåta maten överst i högen så att folk kunde se den? Den som lurar folk, tillhör inte mig."[3]

Muslim "as-Sahih" (102).[1] "Broder" i detta sammanhang betyder vilken man som helst. Huvudpunkten i denna hadith är att folk skall hedra sina kontrakt. Om en person gör en affärsöverenskommelse, skall inte någon annan blanda sig i den. Om två människor planerar att gifta sig, skall inte någon annan försöka att splittra dem.

[2] Denna hadith berättar för oss om en man som föddes och levde före Profeten Muhammeds tid. När han gick för att ställas till svars på Domens Dag var det enda goda han hade gjort i sitt liv, att vara mycket rättvis mot de människor som var skyldig honom pengar. Han var mycket förstående och gav alltid folk tillräckligt med tid för att återbetala sina skulder. Han beordrade sina anställda att också följa denna vana. På Domens Dag sade Allah till denne man: "Jag är närmare människorna än du." Så eftersom mannen hade varit så rättvis mot dem som var skyldiga honom pengar, sände Allah honom till Paradiset

[3] Denna hadith refererar till tiden då profeten Muhammed gick till marknaden och träffade på en köpman som sålde mat. Köpmannen hade lagt bra mat överst på maten som hade blivit förstörd av regnet, för att lura folk att tro att det bara var bra mat. Profeten upptäckte detta bedrägeri när han stoppade in sina fingrar i högen av mat som köpmannen erbjöd till försäljning. Profeten Muhammed frågade köpmannen varför han försökte lura folket, och talade sedan om för honom att en person som fuskar i affärer, affärstransaktioner eller något annat inte kan anses som en hängiven muslim, för hans tro är inte fullständig. Denna hadith visar att profeten Muhammed hade ett ansvar som ledare över folket, att se över köpmännens affärsöverenskommelser på marknaden. Denna hadith visar också att profeten Muhammed var ödmjuk nog för att gå till marknaden själv. Trots sitt ledarskap.

 
logo