OM GIRIGHET

Kategori: Hans hadither
Publiserad: 19-06-2010

 

OM GIRIGHET

 

1. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Rikedom ligger inte i överflödet av världsliga ting, utan rikedom är själens rikedom."

al-Bukhari "as-Sahih" (6446), och Muslim "as-Sahih" (1051).

 

2. Anas bin Malik  sade: Allahs Sändebud sade: "Om det fanns en dal av guld för Adams son, skulle han längta efter ytterligare en. Den kommer aldrig att bli nöjd, endast döden kan stoppa honom från att vara girig. Allah förlåter den som ångrar sig."

al-Bukhari "as-Sahih" (6439), och Muslim "as-Sahih" (1048).

 

3. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade. "En gammal persons hjärta är ungt för två saker: ett långt liv och kärleken till välstånd."[1]

al-Bukhari "as-Sahih" (6420), och Muslim "as-Sahih" (1046).[1] Meningen med denna hadith är att en gammal person fortfarande kommer att älska, och alltid önska sig ett längre liv och längta efter välstånd.

 
logo