OM DEN SISTA DAGENS TECKEN

Kategori: Hans hadither
Publiserad: 19-06-2010

 

OM DEN SISTA DAGENS TECKEN[1]

 

1. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Det kommer en tid när en man inte bryr sig om hur han får saker; vare sig det är tillåtet eller otillåtet."

al-Bukhari "as-Sahih" (2059).

 

2. Abu Hurayrah  sade: Profeten sade: "Det kommer en tid då mördaren inte vet varför han har begått mordet, och offret inte vet varför han har blivit mördad."[2]

Muslim "as-Sahih" (2908).

 

3. Anas  sade: Jag hörde Allahs Sändebud säga: "Bland tecknen på sista Dagen finns att kunskapen kommer att försvinna helt[3]. Okunnighet, äktenskapsbrott och drickande av rusdrycker kommer att öka. Antalet manliga individer kommer att minska medan antalet kvinnliga individer kommer att öka tills det kommer att finnas endast en man som ser efter femtio kvinnor."

al-Bukhari "as-Sahih" (5231), och Muslim "as-Sahih" (2671).

 

4. Abu Hurayrah  sade: Medan Profeten talade, kom en man och frågade honom: "Börja vänta på den sista Dagen när hederligheten gått förlorad?" Profeten svarade: "När hederligheten gått förlorad så vänta på den sista Dagen." Han frågade: "Hur kommer den att gå förlorad?" Profeten sade: "När angelägenheten[4] är anförtrodd till dem som inte förtjänar det; vänta då på den sista Dagen."[5]

al-Bukhari "as-Sahih" (59).

 

5. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Den sista Dagen närmar sig. Kunskapen kommer att försvinna, och prövningarna kommer. Snålheten kommer att dominera och al-hardj kommer ofta att inträffa." Följeslagarna sade: "Vad är al-hardj?" Profeten sade: "Blodspillan."

al-Bukhari "as-Sahih" (1036), och Muslim "as-Sahih" (157).

 

6. Kab bin Iyadh  sade: Jag hörde Allahs Sändebud säga: "För varje grupp av människor finns en prövning, och prövningen för min nation är välstånd."[6]

at-Tirmidhi "al-Djami" (2336), al-Albani "Sahih al-Djami" (2148).[1] Introduktion till detta kapitel: På sexhundratalet förutsade profeten Muhammed många händelser i framtiden. En del av dessa förutsägelser händer idag, och en del av dem har ännu inte hänt. Dessa uppenbarelser ingavs av Gud (Allah).

[2] Denna hadith visar att mycket urskillningslöst dödande skulle komma att äga rum i framtiden.

[3] "Kunskap" i detta fall betyder den religiösa kunskapen.

[4] Ibn Hadjar förklarade att ”angelägenheten” i detta fall betyder allt som har med religionen att göra. Så som regeringsmakten, domstolen, de som utger fatawa (Islams dom i någon fråga) och religionslärare o.s.v. "Fathul-Bari" vol.11 s.405.

[5] Denna hadith betyder att när okvalificerade och korrupta individer har makt och auktoritet, kommer Domens Dag mycket snart.

[6] Denna hadith betyder att välstånd (pengar) kommer att fördärva människor.

 
logo