OM DOMENS DAG OCH PARADISETS

Kategori: Hans hadither
Publiserad: 19-06-2010

 

OM DOMENS DAG OCH PARADISETS
OCH HELVETETS INVÅNARE

 

 

1. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Allah kommer definitivt att framtvinga en uppgörelse av alla skulder för dem som är berättigade till det på Domens Dag, även de fel som gjorts mot en hornlös get av en get med horn kommer att gottgöras."

Muslim "as-Sahih" (2582).

 

2. Abdullah bin Masud  sade: Allahs Sändebud sade: "På Återuppståndelsens Dag kommer de människor som begick "blodsbrott" att bli dömda först av Allah."[1]

al-Bukhari "as-Sahih" (6533), och Muslim "as-Sahih" (1678).

 

3. Abdullah bin Amr  sade: Allahs Sändebud sade: "Den som dödar en muaahad[2] kommer inte ens att känna lukten av Paradiset, och dess doft kan, utan tvivel, kännas på ett avstånd som sträcker sig över fyrtio år."

al-Bukhari "as-Sahih" (3166).

 

4. Haritah bin Wahb  sade: Jag hörde Allahs Sändebud säga: "Skall jag tala om för er vilka som är Paradisets invånare? Varje person som anses som svag och som är föraktad, men, om han svär en ed, i förtröstan på Allah, så kommer Allah att fullfölja den. Skall jag tala om för er vilka som är dömda till Helvetet? Alla som är hårda, våldsamma och arroganta."

al-Bukhari "as-Sahih" (4918), och Muslim "as-Sahih" (2853).

 

5. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Den som dödar sig själv med en kniv, skall ha den i sin hand, och han kommer att stöta den in i sin mage i Helvetet för evigt. Den som dricker gift och dödar sig själv, ska läppja på det i Helvetet, dit han är dömd för evigt. Den som dödar sig själv genom att hoppa från toppen av ett berg, skall ständigt falla ner i Helveteselden, och han kommer att vara där för evigt."

al-Bukhari "as-Sahih" (5778), och Muslim "as-Sahih" (109).

 

6. Anas  sade: Allahs Sändebud sade: "Under min nattliga resa (Isra) såg jag människor vars läppar var ihopklämda med klämmor av eld. Jag frågade Gabriel: Vilka är dessa människor? Han svarade: Det är de vältaliga från din Ummah (din nation) som säger till folk att göra gott, men glömmer att göra det själva."

Ibn Hibban "as-Sahih" (53), och al-Albani "Sahih al-Djami" (129).

 

7. Usamah bin ayd  sade: Jag hörde Allahs Sändebud säga: "På Domens Dag kommer en man att hämtas och kastas i Elden, och som ett resultat av detta kommer hans inälvor att komma ut ur hans mage, och han kommer att gå runt i cirklar hållande sina inälvor som en åsna som driver en kvarn. Hans följeslagare i Helvetet skall komma till honom och säga: O du! Vad är detta? Beordrade du inte folk [att göra] gott och förbjöd du inte [folk från att göra] ont? Då skall han säga: Det är sant. Jag sade till andra att göra gott, men gjorde det inte själv, och jag förbjöd dem att göra ont, men gjorde det själv."

al-Bukhari "as-Sahih" (3267), och Muslim "as-Sahih" (2989).

8. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Det finns två sorters invånare i Helvetet som jag ännu inte har sett i min tid. Folk som bär med sig piskor som oxsvansar, och som kommer att slå folk, och kvinnor som kommer att vara påklädda, men som förefaller att vara nakna. De kommer att vara [benägna till ondska], och de kommer att göra andra [benägna till det]. Deras hår kommer att vara som puckeln på Bukhtkamelen åt ena sidan. De kommer inte att gå in till Paradiset, och de kommer inte att känna dess doft, trots att dess doft kommer att kännas på långt håll."[3]

Muslim "as-Sahih" (2128).[1] "Blodsbrott" betyder mord. Poängen med denna hadith är att mord är en mycket allvarlig synd.

[2] "Muaahad" är en icke-muslim som lever i ett islamiskt land som har ingått en pakt eller överenskommelse. I nutiden ser islamiska lärda att den hadithen också gäller dem som dödar icke muslimer som åker till muslimiska länder med visum.

[3] "Bukhtkameler" är persiska kameler. När profeten Muhammed såg Helvetet, såg han många olika typer av människor där. Det fanns emellertid två typer av människor som han inte kände igen p.g.a. att de inte existerade på den tiden. Typerna av människor som han inte kände igen var:

1.    Folk som bar piskor och käppar – förtryckarna som slår andra.

2.    Kvinnor som bar olika typer av kläder. Deras kläder var mycket avslöjande och mycket lika de moderna kläder som bärs idag. Dessa kvinnor hade också ovanliga frisyrer, kanske lika de frisyrer som en del kvinnor har idag.

 
logo