BLANDADE HADITHER

Kategori: Hans hadither
Publiserad: 19-06-2010

 

BLANDADE HADITHER

 

1. Saeed Al-Khudri  sade: Allahs Sändebud sade: "Att ta ett bad på fredag är obligatoriskt för varje vuxen människa."

al-Bukhari "as-Sahih" (879), och Muslim "as-Sahih" (846).

 

2. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Se upp till dem som står under er i status, och se inte upp till dem som står över er i status. På detta sätt kommer ni inte att se ner på den nåd som Allah har gett er."[1]

al-Bukhari "as-Sahih" (6490), och Muslim "as-Sahih" (2963).

 

3. Anas  sade: Profeten brukade be:
"O Allah, jag söker Ditt beskydd från oro, sorg, inkompetens, slöhet, feghet, snålhet, bördan från skulder och människornas förtryck."[2]

al-Bukhari "as-Sahih" (6369), och Muslim "as-Sahih" (2706).

 

4. Abu Hurayrah  sade: Profeten sade att Allah den Upphöjde sade: "Det finns tre, vilkas motståndare Jag skall vara på återuppståndelsens dag: En man som svurit i Mitt Namn och sedan bedrog, en man som har sålt en fri man, och förbrukat värdet, och en man som har anställt en arbetare och krävt sin rätt till fullo av honom, men inte gett honom sin lön."[3]

al-Bukhari "as-Sahih" (227).

 

5. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "För den som friger en slav kommer Allah att befria från Elden (d.v.s. Helvetet) varje lem i dennes kropp, för varje del av hans slavs kropp, även de mest privata delarna."

Muslim "as-Sahih" (1509).

 

6. Ibn Umar  sade: "Profeten såg en kvinna som hade blivit dödad i en strid punkt, Profeten fördömde då dödandet av kvinnor och barn."

al-Bukhari "as-Sahih" (3015), och Muslim "as-Sahih" (1744).

 

7. Aishah sade att hon frågade Profeten en gång: "Har du upplevt en svårare dag än dagen för slaget vid Uhud[4]?" Han svarade: "Ja, jag har upplevt sådana saker från ditt folk, och den dagen var dagen för Aqabah[5]. Den dagen presenterade jag mig för Ibn Abd-Yalil bin Kulal och erbjöd honom Islam, men han gav mig inget svar angående det jag erbjöd honom. Jag gav mig av med tungt hjärta, och var nedstämd. Jag kände lite lättnad endast när jag nådde Qarnu ath-Thalib[6]. Där tittade jag upp och såg ett moln ovanför mig. I detta moln såg jag Ängeln Gabriel, som kallade på mig och sade: Allah, den Högste, har hört vad ditt folk har sagt till dig, och besvarat på din bön. Allah har sänt bergens Ängel till dig för att göra vad du önskar skall ske med dem. Då vände sig bergens Ängel mot mig och hälsade mig med frid och sade: Muhammed, Allah har hört vad ditt folk har sagt till dig. Jag är bergens Ängel, och min Herre har sänt mig till dig för att utföra dina befallningar. Vad önskar du skall bli gjort nu? Om du vill kan jag krossa dem mellan de två berg som omsluter staden Mekka. Profeten svarade: Nej, men jag hoppas att Allah kommer att göra så att deras barn dyrkar endast Honom, utan att de sätter någon vid hans sida."[7]

al-Bukhari "as-Sahih" (3231), och Muslim "as-Sahih" (1795).

 

8. Sahl bin Sad  sade: En man kom till Profeten och frågade honom:  Allahs Sändebud, säg mig något som jag kan vinna Allahs och människornas kärlek med. Profeten berättade för honom: "Älska inte världen, så kommer Allah att älska dig; och längta inte efter det som människorna har, så kommer de att älska dig."[8]

Ibn Madjah "as-sunan" (4102), al-Albani "Sahih al-Djami" (922).

 

9. Abdullah bin Masud  sade: En gång sov
Allahs Sändebud på en matta gjord av blad från en dadelpalm, och när han vaknade fanns tydliga avtryck av mattan på sidan av hans kropp. Vi (följeslagarna) sade: O Allahs sändebud, skall vi göra i ordning ett mjukt underlag åt dig? Han sade: "Jag har inget att göra med den här världen. I denna värld är jag som en ryttare som rastar under trädets skugga för en kort tid, och efter en stunds vila börjar sin resa igen, och lämnar trädet bakom sig."[9]

at-Tirmidhi "al-Djami" (2377), al-Albani "Sahih al-Djami" (5668).

 

10. Ibn Umar  sade: Allahs Sändebud tog tag i min axel och sade: "Lev i världen som om du var en främling, eller en vägfarande."[10]

al-Bukhari "as-Sahih" (162).

 

11. Abu Said och Abu Hurayrah sade: Profeten sade: "För varje bekymmer, sjukdom, oro, olycka eller sorg som hemsöker en muslim, även ett stick av en tagg, tar Allah bort någon av hans synder i dess ställe."

al-Bukhari "as-Sahih" (5642), och Muslim "as-Sahih" (2573).

12. Ibn Masud  sade: Jag besökte Profeten när han hade feber. Jag sade till honom: "Du har väldigt hög feber." Han sade: "Faktiskt, styrkan i min feber motsvarar den för två personer." Jag sade: "Det är för att du får dubbel belöning." Han sade: "Det är så. När en muslim skadas av något, ett stick av en tagg, eller mer än detta, raderar Allah någon av hans synder i dess ställe, och den faller bort från honom som löv faller från ett träd."[11]

al-Bukhari "as-Sahih" (5648).

 

13. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Den som Allah vill gott kommer Han att pröva, genom att utsätta honom för någon svårighet."

al-Bukhari "as-Sahih" (5645).

 

14. Anas bin Malik  sade: Allahs Sändebud sade: "Om Allah vill gott för Sin tjänare, ger Han honom straffet i detta liv. Och om Allah vill ont för Sin tjänare, lämnar Han honom med synder [utan svårighet] till Domedagen."

at-Tirmidhi "al-Djami" (2396), al-Albani "Sahih al-Djami" (1633).

 

15. Anas bin Malik  sade: Allahs Sändebud sade: "Belöningens storlek är anpassad efter prövningens storlek. När Allah tycker om ett folk prövar Han dem. De som blir nöjda vinner [Allahs] belåtenhet. Och de som blir missnöjda får [Allahs] missnöje."[12]

at-Tirmidhi "al-Djami" (2396), al-Albani "Sahih al-Djami" (2110).

 

16. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Ingen av er skall be om sin egen död, för om han är en god människa, är det möjligt att han kan utöka sina goda gärningar, och om han inte har varit någon god människa, kan han få en möjlighet att rätta till sitt onda förflutna."

al-Bukhari "as-Sahih" (5673), och Muslim "as-Sahih" (2680).

 

17. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Ingen av er skall längta efter döden, inte heller skall han be om den, ty när den kommer, kommer den att avsluta hans gärningar. Så livet för en troende ökar bara det goda för honom."

Muslim "as-Sahih" (2682).

18. Anas bin Malik  sade: Allahs Sändebud sade: "Tre saker följer den döde: hans familjemedlemmar, hans ägodelar och hans gärningar. De två första återvänder, och den tredje blir kvar hos honom."

al-Bukhari "as-Sahih" (6514), och Muslim "as-Sahih" (2960).

 

19. Aishah sade: Allahs Sändebud sade: "Feber kommer från Helvetets våldsamma raseri, så kyl ned den med vatten."

al-Bukhari "as-Sahih" (3263), och Muslim "as-Sahih" (2210).

 

20. Al-Miqdam bin Madi Karb  sade: Jag hörde Allahs Sändebud säga: "Det värsta man kan fylla helt är sin mage. Några munsbitar är tillräckligt för att hålla en persons rygg rak. Men om han vill fylla sin mage, skall han dela in sin mage i tre delar. Han skall fylla en tredjedel med mat, en tredjedel med dryck och lämna den sista delen tom, för att kunna andas lättare."

at-Tirmidhi "al-Djami" (2380), al-Albani "Sahih al-Djami" (5674).

 

21. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Den troende som är stark är mer älskad av Allah än den troende som är svag, även om det finns gott i dem båda. Önska ivrigt vad som är fördelaktigt för dig, sök hjälp från Allah och visa inte tröghet i dina ansträngningar. Om något bekymrar dig skall du inte säga: Om jag hade gjort så och så, hade inte det och det hänt, utan du skall säga att Allah bestämde det, och gjorde det Han ville. Ordet "om" inleder satans arbete."

Muslim "as-Sahih" (2264).

 

22. An-Numan bin Bashir  sade: Allahs Sändebud sade: "Det tillåtna är uppenbart, och det otillåtna är uppenbart. Mellan dem finns tvivelaktiga saker, som de flesta människor inte känner till. Den som håller sig ifrån de tvivelaktiga sakerna skyddar sin tro och ära, och den som hamnar i tvivel, hamnar i otillåtna handlingar."[13]

al-Bukhari "as-Sahih" (52), och Muslim "as-Sahih" (1599).

 

23. Sahl bin Sad  sade: Allahs Sändebud sade: "Om världen hade hos Allah samma värde som en flugas vinge, skulle Han inte ha tillåtit en icketroende att ta ens en mun full av vatten från den."[14]

at-Tirmidhi "al-Djami" (2320), al-Albani "Sahih al-Djami" (5292).

 

24. Abu Hurayrah  sade: "Världen är ett fängelse för den troende, och ett Paradis för den icketroende."[15]

Muslim "as-Sahih" (2956).

 

25. Abu Barah  sade: Allahs Sändebud sade: "Varje människa kommer att förbli stående på Domens Dag, tills han blir utfrågad om sitt liv, hur han tillbringade det, om hans kunskap, hur han använde den, om hans välstånd, hur han förvärvade det och hur han spenderade det, och om hans kropp, hur han använde den."[16]

at-Tirmidhi "al-Djami" (2417), al-Albani "Sahih al-Djami" (7300).

 

26. Aishah sade: Profeten brukade stå så länge under sina frivilliga böner på nätterna, att han fick sprickor på fötterna. Därför sade jag till honom: Allahs Sändebud, varför står du så länge i bön när Allah har förlåtit dig för både dina tidigare och kommande synder? Han sade: "Skall jag då inte vara den mest tacksamma av Hans tjänare?"

al-Bukhari "as-Sahih" (4837), och Muslim "as-Sahih" (731).

 

27. Ibn Umar  sade: Allahs Sändebud sade: "Den troende förblir i frihet enligt sin religion, så länge han inte otillåtet mördar någon."[17]

al-Bukhari "as-Sahih" (6862).

 

28. Safiyyah rapporterade från någon av Profetens fruar att Profeten sade: "Den som besöker en spåman (astrolog), och frågar honom om något, kommer inte att få sina böner accepterade av Allah på fyrtio nätter."[18]

Muslim "as-Sahih" (2230).[1] Budskapet i denna hadith är att du bör jämföra dig själv med människor som har mindre än du, hellre än med dem som har mer. Detta är det bästa sättet att bli lycklig, och att uppskatta vad Allah har givigt dig.

[2] Muslimen rekommenderas att recitera denna hadith i sina böner för att undvika att bli ett offer för dessa egenskaper.

[3] Poängen med denna hadith är att visa de tre grupper av män som Allah (Allah) kommer att straffa på Domens Dag.

1.    En man som lovat i Allahs Namn, och brutit löftet. Eller en man som svär i Allahs Namn att göra något, men inte gör det.

2.    En man som säljer en fri man som slav och behåller pengarna.

3.    En man som anlitar någon utan att betala honom för arbetet han gör.

[4] Slaget vid Uhud – en berg nära Madinah - var ett slag som profeten Muhammed förlorade mot sina fiender.

[5]

[6]

[7] Profeten Muhammed frågade inte efter hämnd, eftersom han var vänlig och mild t.o.m. mot sina fiender.

[8] "Älska inte världen" betyder att man inte skall älska de materiella tingen i världen. Var inte angelägen om att ha pengar, ägodelar, framgång, ledarskap etc. Lev bara ett enkelt liv, och Allah kommer att älska dig.

[9] Huvudpunkterna i denna hadith är:

1.  Detta liv är övergående eftersom vi lever i några år och sedan dör. Vi borde uppfatta oss själva som främlingar som passerar, och inte bemöda oss om att förvärva materiella egendomar och lyx.

2.  Profeten levde ett enkelt liv, och var nöjd med att sova på en matta gjord av dadelpalmsblad. Han begärde inte stor lyx.

[10] Budskapet i denna hadith är att livet är ett tillfälligt tillstånd, ty vi lever i några få år, och sedan dör vi. Vi skall uppfatta oss själva som främlingar som passerar, och vi skall inte anstränga oss för att skaffa massa egendomar och överdriven lyx.

[11] Denna hadith visar att ju sjukare man är, och ju mer problem man möter i livet, desto mer minskar ens synder.

[12] Närhelst Allah prövar en person i hans liv, betyder det att Han tycker om denna person.

[13] Meningen med denna hadith är: Var på den säkra sidan, ty ofta kommer du inte att veta om vissa saker, och kommer inte att vara helt säker på om det är rätt eller fel.

[14] Allah fördelar välstånd och fattigdom lika mellan troende och icketroende. Han fördelar glädje och sorg lika mellan troende och icketroende. Livet är ett tillfälligt tillstånd, och är inte mycket värt jämfört med livet efter detta. Sorgen och glädjen i detta liv är bara en prövning från Allah för individen. Om detta liv vore betydelsefullt, skulle en icketroende inte tillåtas att ens dricka vatten.

[15] Denna hadith visar att den här världen är som ett fängelse för de troende p.g.a. begränsningarna som följer av buden han måste följa. Oavsett hur lycklig en troende är i detta liv, kommer han att bli så mycket lyckligare i nästa liv. Om man jämför dem, verkar detta liv som ett fängelse. Denna värld är också som ett paradis för den icketroende, ty han kan ge sig hän utan några gränser. När den icketroende skickas till Helvetet, kommer denna värld ännu mer att verka som Paradiset, för Helvetet är så hemskt.

[16] På Domens Dag kommer Allah att berätta för folk om deras misstag, så att de blir medvetna om dem. Allah vet redan allas synder, ty Han är Allvetande.

[17] D.v.s. en muslim kan fortsätta att glädjas åt tryggheten och skyddet av sin tro, så länge han inte begår mord.

[18] Ingen kan förutse framtiden utom Allah. Därför är det en synd att fråga en astrolog om något, ty de är lögnare.

 
logo