OM MOSES OCH JESUS

Kategori: Hans hadither
Publiserad: 19-06-2010

 

OM MOSES OCH JESUS

 

1. Ibn Abbas  sade: Allahs Sändebud anlände till Medina och fick veta att judarna fastade på Ashura dagen[1]. Allahs Sändebud sade till dem: "Vad är det för speciellt med den här dagen som gör att ni fastar?" De sade: "Det är den viktiga dagen då Allah befriade Moses och hans folk, och dränkte Farao och hans folk. Moses fastade av tacksamhet, så därför fastar vi." Då sade Allahs Sändebud till judarna: "Vi har mer rätt, och vi är närmare besläktade med Moses än ni är." Så Allahs Sändebud fastade (på Ashura dagen) och befallde [muslimerna] att fasta."[2]

al-Bukhari "as-Sahih" (2004), och Muslim "as-Sahih" (1130).

 

2. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "I detta liv och i det efterkommande är jag den som är närmast besläktad med Jesus, Marias son, bland hela människosläktet, och alla profeterna har olika mödrar, men tillhör en religion. Ingen profet har funnits mellan mig och Jesus."

al-Bukhari "as-Sahih" (3443), och Muslim "as-Sahih" (2365).

 

3. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Vid den vars Hand min själ vilar, Marias son kommer snart att vandra bland er som en rättvis domare. Han kommer att bryta korset, döda svinet och avskaffa djiiyah[3]. Rikedomar kommer att flöda fram i sådan utsträckning att ingen kommer att behöva det."

al-Bukhari "as-Sahih" (2222), och Muslim "as-Sahih" (155).

 

4. Abdullah bin Amr  sade: Allahs Sändebud sade: "Dadjdjal (Antikrist) kommer att visa sig för min nation, och han kommer att stanna (i världen) fyrtio (jag kan inte säga om han menade fyrtio dagar, fyrtio månader eller fyrtio år). Allah kommer att sända Jesus, Marias son, som kommer att likna Urwah bin Masud[4]. Han (Jesus Kristus) kommer att jaga Dadjdjal, och döda honom. Sedan kommer människorna att leva i sju år i fred, och det kommer inte att finnas något hat mellan något folk."[5]

Muslim "as-Sahih" (2940).

 

5. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Alla är födda till sin sanna natur. Det är hans föräldrar som gör honom till jude, kristen eller elddyrkare, precis som vilda djur frambringar sina ungar med benen perfekta. Ser du någon brist hos dem?"[6]

al-Bukhari "as-Sahih" (1358), och Muslim "as-Sahih" (2658).

 

6. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Vid Honom, som har min själ i Sin hand, den som i denna gemenskap (mänskligheten) får vetskap om mig och dör utan att tro på mitt budskap kommer att vistas i Helveteselden, även om han är jude eller kristen."

Muslim "as-Sahih" (153).[1] Ashura är den tionde dagen i den första månaden Muharram i den islamiska kalendern.

[2] "Fasta" betyder avhållsamhet från mat och dryck under dygnets ljusa timmar.

Om du är intresserad av mer detaljerad information om Profeten Moses, kan du vända dig till följande stycken i den Heliga Koranen: 10:75-93, 18:60-82, 20:9-73, 27:7-14, 28:3-42, 43:46-55, 44:17-33.

[3] En skatt som tas av icke-muslimer som lever i ett muslimskt land.

[4] Urwah bin Masud är en av Profetens följeslagare.

[5] Om du är intresserad av mer detaljerad information om Profeten Jesus, kan du vända dig till följande avsnitt i den Heliga Koranen: 2:87, 136, 253, 5:17, 6:85, 23:50, 42:13, 57:27, 61:6.

[6] Denna hadith menar att barn vanligen följer samma religion som sina föräldrar. "Alla är födda till sin sanna natur" betyder att alla föds oskyldiga, bra och med tron på en enda Gud.

 
logo