PROFETERNA

Kategori: Övrigt
Publiserad: 19-06-2010

 

 

PROFETERNA

 

Efter att ha skapat Adam och Eva, sände Gud (Allah) många profeter till människorna för att undervisa dem om Honom, och för att befalla dem att dyrka endast Honom. Anledningen till att Gud skickade profeterna var att sprida de goda nyheterna om paradiset. Profeternas budskap var också att varna folk. Av den anledningen har människorna ingen ursäkt inför Gud på Domedagen, efter att ha mottagit dessa mångtaliga profeter. Profeternas budskap var också att undervisa mänskligheten att leva tillsammans i fred och harmoni. Eftersom människor inte alltid vet vad som är rätt och fel, har Gud sänt flera profeter genom historien för att vägleda folket. Exempel på profeter som Gud har sänt är: Adam, Noa, Abraham, Isak, Jakob, Ismael, David, Salomo, Moses, Jesus och Muhammed.

Den siste profeten var Muhammed. Enligt Islam är Jesus inte Guds son. Jesus är en profet som Muhammed. Abraham, Moses och David. Alla profeter är muslimer, så Islam är ingen ny religion. Den har funnits sedan Adams tid. Gud sänder inte människor till helvetet, utan att de först har tagit emot en Profet eller ett budskap. Hursomhelst kommer de människor som har tagit emot en profet inte att ha någon ursäkt framför Gud på Domedagen. Gud sade: (till profeten Muhammed):

"Vi har gett dig Vår Uppenbarelse liksom Vi gav Noa och de profeter som följde honom Vår Uppenbarelse, liksom Vi gav Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande Vår Uppenbarelse, och Jesus och Job och Jona och Aron och Salomo, och liksom Vi skänkte David en Skrift fylld av visdom, sändebud som Vi redan har berättat för dig om och sändebud som Vi inte har berättat om – och Moses som Allah talade med utan förmedling – sändebud som förde med sig ett glatt budskap om hopp och varnande ord, för att människorna, efter [att har hört] sändebuden, inte skall skylla på [okunnighet] inför Allah. Allah är allsmäktig, vis" (4:163-165)

 
logo