Profeten Muhammed – innan uppenbarelserna (del 1)

Kategori: Hans liv
Publiserad: 19-06-2010

 

Profeten Muhammed – innan uppenbarelserna (del 1)

Profeten Muhammeds härkomst och stamtavla

 

Vad beträffar Profeten Muhammeds härstamning är den indelad i tre släktregister.

 

Det första: Lärda inom släktforskning och biografi har dragit en överenskommen linje om att Muhammeds stamtavla utgår från ’Adnaan.

 

Det andra: Detta släktregister är föremål för en del oenigheter, vilket är att hans stamtavla utgår bortom ’Adnaan ända till Profeten Abraham.

 

Det tredje: Med några otvetydiga fel finns släktforskning av Muhammed som utgår långt bortom Profeten Abraham ända till vår förfader Adam.

 

Eftersom den tredje åsikten grundas på många uppenbara missar, fördjupar vi oss enbart i de två starkare forskningarna. De ser ut som följande:

 

Det första: Han var Muhammed bin[1] ’Abdullah, bin ’Abdul-Muttalib bin Haashim, bin ’Abd- Manaaf bin Qusai, bin Kilab bin Murrah, bin Ka’b bin Lou’i, bin Ghalib bin Fihr[2], bin Kinaanah bin Khuzaimah, bin Mudrikah bin Elias, bin Mudar bin Nizar, bin Ma’aad bin ’Adnan.

 

Det andra, med ’Adnaan som utgångspunkt: ’Adnaan bin Humaisi, bin Salaman bin Aous, bin Buz bin Qawwal, bin ’Ubaiy bin ’Awwaam, bin Nashid bin Hazaa, bin Bildas bin Jadlaf, bin Tabikh bin Djaahim, Nahish bin Makhi, bin Aa’id bin Abqar, bin ’Ubaid, bin Ad-Daa’a, bin Hamdan bin Sanbir, bin Yathribi bin Yahzin, bin Jalhan bin Ar’awi, bin Aid bin Deshan, bin Aisar bin Afnad, bin Aiham bin Muksar, bin Nahith bin Zarih, bin Sami bin Mazzi, bin ’Awdah bin ’Aram, bin Qidar – son till Ismael, vars far var Profeten Abraham.[1] Ordet ”bin” är arabiska för ”son till”.

[2] Fihr hade även smeknamnet Quraish, därav namnet på Meckabornas stam.

 
logo