Profeten Muhammed – innan uppenbarelserna (del 3)

Kategori: Hans liv
Publiserad: 19-06-2010

 

Profeten Muhammed – innan uppenbarelserna (del 3)

Munken Bahira och profetian

 

Då Muhammed var tolv år gammal reste han i sällskap med sin farbror på en karavanresa till Syrien. När de anlände Busrah[1] träffade de på en munk vid namn Bahirah. Han kom ut och hälsade och välkomnade dem. Han kände omedelbart igen Muhammed, utan att de tidigare korsat vägar. Munken tog tag i hans hand och sade:

-          Detta är mänsklighetens ledare. Allah kommer att skicka honom med barmhärtighetens budskap till alla människor.

Varvid Abu Talib frågade:

-          Och hur vet du det?

Han svarade:

-          När ni framträdde från riktningen mot Aqabah, började stenar och träd buga sig för er, vilket de aldrig gör förutom för en profet. I tillägg fick jag syn på det profetiska sigillet mellan hans axlar, nästan som formen av ett äpple. Detta är vad som står i våra böcker.

Han vädjade också till Abu Talib att skicka tillbaka Muhammed till Mecka och att inte ta honom vidare in i Syrien. Detta i rädsla för romare och judar.

Abu Talib godtog hans vädjan och skickade tillbaka honom till Mecka tillsammans med några av hans manliga tjänare.

 

De hedniska krigen:

 

Då Muhammed var 20 år gammal hade de så kallade hedniska krigen mellan olika stammar utbrutit. Det var stammarna Quraish och Banu Kinanah på ena sidan och Qais Ailan på den andra..

 

Harb bin Umayah var till följd av hans framstående position och ärofulla härkomst ofta utsedd som ledare för Quraish och deras allierade. I en av dessa slag assisterade Muhammed sina farbröder med att plocka upp fiendens pilar från marken och lämna över de till sina farbröder. När krigen nådde sitt slut och fred rådde bland samtliga stammar gjordes ett förbund vars syfte var att förstärka rättigheterna till fattiga och utsatta. Detta förbund var en av de bättre företeelserna som gladde Profeten och fick honom att erinra och prisa detta avtal även efter profetskapet.

Han sade:

-          Jag bevittnade ett förbundsavtal hemma hos Abdullah bin Jadan och detta var mer tilltalande för mig än flockar av boskap. Även under denna islamiska period hade jag varit positiv till att medverka i ett liknande möte om jag blev inbjuden.

 

 

  [1] Som var en del av Syrien, i Hawran distriktet under romarnas styre.

 
logo