Profeten Muhammed – innan uppenbarelserna (del 4)

Kategori: Hans liv
Publiserad: 19-06-2010

 

Profeten Muhammed – innan uppenbarelserna (del 4)

Muhammeds tidigare yrken

 

Muhammed hade sedvanliga arbetssysslor i sin tidiga ungdom. Bland annat arbetade han som herde mot betalning åt Bani Sa’d. I tjugofem årsåldern reste han dock till Syrien i uppdrag av Khadija bint Khuwaylid som handelsman. Ibn Ishaq berättade att Khadija var en affärskvinna med hög status och position i samhället.

 

Stammen Quraish av vilken Muhammed tillhörde var ett handelsfolk. När Khadija fick höra rykten om Muhammeds ärlighet, goda moral och fina karaktär, erbjöd hon Muhammed lön i utbyte mot att han arbetade för henne i karavanen till Syrien som affärsman. Och vad lönen berörde fick han till och med högre lön än hennes övriga underordnade.  Under denna resa skickade Khadija även med sin tjänarinna Maisara som följde dem under hela resan.

 

Muhammeds giftermål med Khadija

 

När Muhammed och hans karavan kom tillbaka från resan överraskades Khadija av att vinsten var högre än vad hon var van vid. Hennes tjänarinna berättade då vidare för Khadija hur fin karaktär och vilken ärlighet, visdom och tro Muhammed bar på.

 

Just vid det tillfället insåg Khadija som då var änka att hon funnit den man hon vill gifta sig med. Många pompösa män hade tidigare frågat om hennes hand utan någon framgång. Hon framförde sitt förslag genom sin vän Nafisa som genast vidarebefordrade hennes meddelande.

 

Muhammeds omedelbara svar blev ett jakande, också bad han sin farbror om att gå och diskutera saken med Khadijas farbror. I en följd gifte dem sig och giftermålskontraktet bevittnades av Banu Hashim och Mudar. I brudgåva gav Muhammed Khadija tjugo kameler. Hon var då vid fyrtio års ålder och ansågs av sitt folk vara bland deras mest privilegierade kvinnor vad gäller härkomst, rikedom och visdom. Hon var den första kvinnan Muhammed gifte sig med och han gifte sig aldrig igen förrän efter hennes död.

 

Med undantag från hans son Ibrahim födde Khadija alla Muhammeds barn, Al-Qasim, Zainab, Ruqaya, Um Kulthum, Fatima och Abdullah. Båda sönerna avled i tidig ålder men alla döttrar utom Fatima avled under Muhammeds livstid. Fatima gick bort ett halvår efter hans död. Allah hans döttrar bevittnade och omfamnade islam och emigrerade till Medina.

 

Återuppbyggandet av Kaba

 

Quraish började återuppbygga Kaba när Muhammed var ungefär trettiofem år gammal. Den dåvarande låga konstruktionen gjord av vita stenar, nio armslängder högt och utan tak, hade inte renoverats sedan Profeten Ismael och hans far Abraham upprättade den tillsammans. Och utan tak var skatterna innanför dess väggar lätta byten för plundrare. Fem år innan Muhammed blev profet var det en stor flodkatastrof som vara nära att jämna byggnaden med marken. Quraish tvingades då bygga om den för att bibehålla dess helighet och position. Quraishs ledare bestämde sig för att enbart använda lagligt införskaffade pengar till reparationen av Kaba. Alla pengar som samlats in genom omoraliska medel som ränta och andra klandervärda handlingar uteslöts. Varje stam fick ansvaret att återbygga en del av det. Och arbetet fortlöpte utan problem fram tills det blev tid att placera den svarta stenen på sin plats. Oenighet och missämja bröt ut mellan ledarna och dispyten varade i fyra till fem dagar. Alla ville de få den stora äran att placera stenen som Gud själv sänt ned från Paradiset till sin Profet Abraham, vars ursprungliga färg var vit som snö, men som p g a mänsklighetens överträdande, svärtat den likt tjära. När strid och blodsutgjutelse tycktes vara ofrånkomligt kom en bland de äldste av ledarna fram med förslaget att låta nästa person som inträder templet bestämma vad som skulle göras. Samtliga ledare var nöjda med hans kloka förslag. Det var med Allahs vilja att just Profeten Muhammed skulle stiga in. Då de såg honom utbrast de i en röst:

 

-       Al-Amin den pålitlige har inträtt! Med honom kan vi betrygga vårt beslut.

De förklarade deras situation för honom. Muhammed kom då på lösningen att lägga fram en mantel med stenen utplacerad i dess mitt. Sedan bad han om att låta representanterna för varje stam träda fram och ta i varsin ände om manteln och lyfta upp den tillsammans. Och när de hade lyft upp den i nivå med urholkningen stjälpte Muhammed över den med sina egna händer. Detta visar hur ett väldigt spänt läge löstes upp och avvärjdes från fara genom Profetens visdom.

 

När Kaba äntligen stod färdig hade den antagit formen av en kvadrat, ca femton meter hög och tio kvadratmeter i omkrets. Den svarta stenen var en och en halv meter över marknivå och ingången var två meter hög.

 
logo