Hur Gud skyddade sin Profet Muhammed

Kategori: Hans liv
Publiserad: 31-07-2010

 

Hur Gud skyddade sin Profet Muhammed 

Gud tilltalade Sin profet:

”O Budbärare! Förkunna, allt vad din Herre har uppenbarat för dig! Gör du inte det, har du inte förmedlat Hans budskap. Gud skall skydda dig mot människorna; Gud vägleder inte förnekarna av sanningen! ”

[Koranen: 5:67]


Ibn Kathir kommenterade:

"Detta betyder: ’Förmedla mina budskap och jag kommer att skydda dig, stödja dig och hjälpa dig mot dina fiender. Jag ska ge er seger över dem, så var inte rädd och sörj inte. Ingen av dem kommer att kunna skada dig.’” Innan uppenbarelsen av denna vers brukade Profeten bli bevakad av [sina följeslagare]."

 

Abu Hurayrah rapporterade att Abu Jahl sade: "Kommer Muhammeds ansikte göras dammig av någon bland er?" Någon sa, "Ja." Han sa, ”Vid al-Lat och al-` Ussa,[1]” om jag ser honom [prostrera], skall jag trampa på hans nacke och gnida hans ansikte i sanden." Men när Profeten kom för att be, och han närmade sig för att göra som han sagt, såg de honom i reträtt och att han skyddade sig med sina händer. De frågade honom "Vad har hänt med dig?" Han sade, "Mellan mig och honom var en grop av eld och någonting hemskt och vingar!" Allahs budbärare sade: "Om han hade kommit närmare mig hade änglarna plockat bort hans lemmar en efter en." (Muslim)

Och Ibn 'Abbas rapporterade att Abu Jahl hade sagt: "Om jag ser Muhammed be vid
Ka’bah, ska jag kliva honom på halsen." När profeten hörde talas om det sade han:

 

"Om han hade gjort så hade änglarna gripit honom." (Al-Bukhari)


Jabir ibn Abdullah rapporterade att Allahs budbärare var i krig när en öppning sågs i det muslimska ledet. En man vid namn Ghawrath ibn al-Harith närmade sig tills att han stod över Allahs sändebud och sade: "Vem kan rädda dig från mig?" Profeten sade, "Gud". Svärdet slant från hans hand och profeten tog det och sade: "Vem kan rädda dig från mig?" Han sade, "den bästa förhandlaren." Profeten sade, "Vittna om att det inte finns någonting värd dyrkan utom Allah och att jag är Allahs budbärare." Han svarade, "Nej, men jag lovar er jag inte skall strida mot dig, inte heller kommer jag att alliera mig med de folk som bekämpar dig."

Så han lät honom gå, och efter sin återkomst sade han: "Jag har kommit tillbaka till dig från de bästa av människor." (Al-Hakim, som klassificerade den som sahih)

Anas rapporterade att det var en kristen man som inträdde islam, som hade för vana att recitera Surah Al-Baqarah och Aal-Imran och skriva åt profeten. Sedan konverterade han till kristendomen och sade: "Muhammad vet ingenting förutom det jag skriver åt honom." Så Allah tog hans liv och de lät begrava honom. Men på morgonkvisten hade jorden kastat ut honom. De sade, "Detta gjordes av Muhammed och hans följeslagare, eftersom han lämnade dem grävde upp honom och drog ut honom." Sedan grävde dem en annan grav, vilken var ännu djupare, men på morgonen hade jorden ännu en gång kastat ut honom. De sa, "Detta gjordes av Muhammed och hans följeslagare, eftersom han lämnade dem grävde de upp honom och drog ut honom." Sedan grävde dem en annan grav, vilken dem gjorde så djup de bara kunde. Men på morgonen hade jorden kastat ut honom igen. Då insåg dem att det inte hade gjorts av människor, så de lät honom vara. (Al-Bukhari)

Dessutom skyddade Gud Sin profet då han räddade honom från ett mordförsök som Quraysh konspirerade en natt. De hade kommit överens om att en stark ung man skulle väljas från varje stam, var och en med ett skarpt svärd, och att de skulle stöta sändebudet alla tillsammans. Därmed skulle hans blod vara på händerna av samtliga stammar och hans klan skulle vara förmögna att bekämpa alla araber. Men Gabriel kom till Guds budbärare och informerade honom om avgudadyrkarnas planer. Han sade till honom att inte sova i sin säng den natten och att Gud hade gett honom tillåtelse att emigrera.

Allah skyddade Sin profet från Suraqah ibn Malik under sin Hijrah resa. Han skyddade honom i grottan, när Abu Bakr sade till honom: "O Guds sändebud, om en av dem skulle titta ner mot sina fötter skulle de se oss. "Men han svarade:

"Abu Bakr, vad anser du om två individer med vilka Gud är den tredje?" (Al-Bukhari)


Ibn Kathir sade: "Allah skyddade Sitt sändebud från Meckas folk. De inflytelserika och välbärgade som avundades honom och som med arrogans gick emot honom med största
fientlighet och hat, och var i krig med honom natt och dag. Han var skyddad med medel som Gud skapade ur sin stora makt och visdom. Han skyddade honom i början av sitt uppdrag genom hans farbror, Abu Talib, som var en framstående och inflytelserik ledare bland Quraysh och i vars hjärta Gud skapade en naturlig kärlek till Guds sändebud. Om han hade accepterat Islam hade de icke- troende i övermod börjat hopa sig och bekämpa honom, men då han kvarstod som en av dem, så ärade och respekterade de honom. Efter Abu Talibs död, drabbades profeten av en kortvarig hetsjakt, men Gud sände honom stammen Ansar, som omfamnade Islam, lovade honom lojalitet och bjöd in honom till sitt hemland vilket var Medina. Och när han kom dit, skyddade de honom mot varje fiende. Närhelst någon hedning, jude eller kristen kom med uppsåt att skada honom, planerade Gud å hans räkning och gjorde deras planer omintet.[1] Två av deras mest aktade avgudar.

 
logo